Skip to main content

Umeå Energi reser vindkrafttornen i Håcksta

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 07:58 CEST

Onsdag den 17 september påbörjas resningen av Umeå Energis fem vindkraftsnurror i Håcksta 15 km nordost om Hudiksvall. Arbetet med att resa de 80 meter höga och 300 ton tunga tornen förväntas ta fyra dagar.

Det är mäktiga pjäser som ska upp på den kustnära höjden i Håcksta. Bara maskinhuvudena på varje vindkraftsnurra väger cirka 100 ton och totalt, inklusive grundfundamenten under jord, väger varje torn runt 800 ton. För att lastbilarna som transporterar snurrorna ska kunna komma fram har vägarna som leder till höjden breddats och förstärkts. När tornen är framme i Håcksta tar stora lyftkranar vid och lyfter sektion efter sektion av dem på plats. Vestas, som tillverkat vindkraftverken, sköter monteringen.

- När snurrorna är uppe vidtar intrimning av maskinerna och en provdriftperiod, berättar Lars C Johansson, projektledare på Umeå Energi. Enligt vår planering ska anläggningen vara i drift i mars 2009, men det kan bli tidigare. Det beror lite på intrimningen.

De fem snurrorna är på vardera 2 MW och ska producera 25 GWh årligen. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 5 000 villor per år.

- Satsningen i Håcksta ingår i vår långsiktiga satsning på hållbar energiproduktion, säger Anders Hjalmarsson, chef Ao Elhandel på Umeå Energi. Det här är en uttalad miljöinvestering, samtidigt som vi utökar andelen egen kraft i produktportföljen.

För mer information, kontakta:
Lars C Johansson, projektledare Umeå Energi, 070-517 39 61
Anders Hjalmarsson, chef Ao Elhandel, Umeå Energi, 070-556 39 05
Gun Blomquist Bergman, informationschef, Umeå Energi, 070-642 46 33