Skip to main content

Umeå Energis nya priser för elnät och fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 08:32 CET

1 januari 2007 höjer Umeå Energi elnätspriset med i snitt 5 procent och fjärrvärmepriset med 8 procent. Orsaken till höjningarna är främst de höga el- och bränslepriserna under 2006. Även efter höjningarna är Umeå Energi bland de billigaste energibolagen i Sverige - både när det gäller elnät och fjärrvärme.

- 2006 har inneburit kraftigt höjda kostnader för elkraft och bränsle. Genom prishöjningarna på elnät och fjärrvärme anpassar vi oss till dagens kostnadsnivå, säger Curt Åström, vd och koncernchef på Umeå Energi.

Utöver höga inköpspriser för el till drift av nätet så har Umeå Energi under 2006 på elnätsområdet haft ökade kostnader när det gäller materiel och skärpta leveranssäkerhetskrav (nya lagar kräver större investeringar i nätet än tidigare). På materialsidan så har höjda priser på koppar och metall gjort transformatorer och kablar upp till 190 procent dyrare.

- De ökade materialpriskostnaderna var svåra att förutse, vi kunde givetvis ha haft ett större lager men det är också kostsamt, förklarar Curt Åström.

På fjärrvärmeområdet belastar ökade bränslekostnader ekonomin. Den nödvändiga övergången från avfallseldning till biobränsle på Ålidhemsanläggningen kostar till exempel 35 miljoner kronor årligen.

- Fjärrvärmen kommer även efter prishöjningen att vara ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ, som utöver den låga kostnaden också är miljövänligt, säger Curt Åström.

I första hand försöker Umeå Energi möta de högre kostnaderna med besparingar för att begränsa prishöjningarna. Umeå Energi genomför därför ett internt sparprogram där man ser över alla utgifter i organisationen.

För mer information, kontakta:
Curt Åström, vd och koncernchef Umeå Energi, 070-517 49 36
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi, 070-642 46 33
gun.blomquist-bergman@umeaenergi.se