Skip to main content

Nya utställningar på Bildmuseet

Evenemang

04
FEB
 
Vi öppnar två utställningar nu på sön 4 feb kl 14.00 - varmt välkommen på vernissage! Lukas Einsele: One Step Beyond - The Mine Revisited 4.2 - 22.4 2007 Minerat på Bildmuseet Bildmuseets stora utställning under våren 2007 handlar om landminor. I projektet "One Step Beyond - The Mine Revisited" intresserar sig den tyske konstnären Lukas Einsele för denna globala plåga och de människor som skadats av minor i världens fyra mest minerade länder: Afghanistan, Angola, Bosnien-Herzegovina och Kambodja. Enligt FN skadas eller dödas årligen 15.000 till 20.000 personer i ett 60-tal länder av minor. 96 % av minoffren i världen är civila och en fjärdedel är barn under 15 år. Det totala antalet människor som beräknas ha överlevt minexplosioner är mellan 300.000 och 400.000. Många av dem behöver fortlöpande sjukvård och olika typer av socialt och ekonomiskt stöd, vilket ofta saknas i de fattiga länder där de lever. I projektet One Step Beyond intervjuar och fotograferar Lukas Einsele minoffer. Deras minnen och berättelser utgör grunden för utställningen. I intervjuerna försöker de som trampat på minor beskriva händelserna och upplevelserna som omgav själva olyckan. Några av de intervjuade gör teckningar som återger händelsen. Einsele fotograferar sedan de intervjuade och varje medverkande får behålla en porträttbild. I den installation som är slutresultatet presenteras dessa porträtt tillsammans med intervjuer och teckningar. Utställningen rymmer också fotografier av de aktuella regionerna; från landskapsbilder till skildringar av minröjning och rehabiliterade minoffer som idag arbetar som cykelbud i Kabul. Insatt i globala politiska sammanhang utforskar Einsele relationer mellan landminor och offer. Genom att visa sitt material parallellt med andra inslag (texter och allmän information om landminor samt en webbsida och publikationer) skapar Einsele ett nytt slags estetiskt och politiskt rum där ett brett informativt och visuellt material kommuniceras till en publik. One Step Beyond har fått mycket internationell uppmärksamhet och utställningen har visats i olika konstellationer - alltid omgestaltad inför varje ort - på ett flertal platser, bl a Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, Museum Haus Esters i Krefeld, och på FN i New York. Projektet kommer även att presenteras i de länder som utgör projektets källor. En publikation om projektet blev nyligen klar. Den rymmer bildmaterial, intervjuer samt texter av bl a Sherko Fatah, Fabrizio Gallanti, Thomas Gebauer, Jonathan Kaplan, Frank Masche, Pedro Rosa Mendes, Bertrand Ogilvie och Ralf Syring. VERNISSAGE Söndag 4 feb 2007, kl 14.00. Bildmuseets chef Jan-Erik Lundström öppnar utställningen och Lukas Einsele ger en introduktion. FÖR MER INFORMATION OCH PRESSBILDER Johan Sjöström, intendent johan.sjostrom@bildmuseet.umu.se; 090-786 97 53 USSR in Construction - grafisk form i det tidiga Sovjet 4.2 - 22.4 2007 Bildjournalistiska pionjärer Mottot "ett nytt samhälle kräver en ny konst" underströk konstnärens starka position i revolutionens Sovjet. Utställningen "USSR in Construction - grafisk form i det tidiga Sovjet" tittar närmare på ryskt konstnärligt avantgarde och på bildtidningens och bildjournalistikens pionjärtid i Sovjetunionen. Den legendariska sovjetiska bildtidningen USSR in Construction (SSSR na stroike) var en statligt finansierad tidskrift vars syfte var att berätta om arbetet med att utveckla, industrialisera och modernisera Sovjetunionen. Grundad 1929, med ambitionen att vara en ny slags illustrerad tidskrift, var den både ett inhemskt och internationellt projekt. Förutom den ryska utgåvan publicerades USSR in Construction på fyra språk - engelska, franska, tyska och spanska. Den distribuerades flitigt också i västvärlden under 1930-talet. Bildens betydelse i tidskriftens uttryck bedömdes extra värdefull i ett ännu till stora delar illitterat och fattigt Sovjet. I dramatiska och kontrastrika bilder presenterade i en dynamisk layout beskrevs det nya kommunistiska samhället. Framstående fotografer och konstnärer som Max Alpert eller Nikolai Troshin bidrog med ett förstklassigt bildmaterial. Lika betydelsefull var den nyskapande och experimenterande grafiska designen där bild och text samverkade på nya sätt. Fotomontage, collage och bildutvik över flera sidor vittnade om ambitionen att skapa en ny journalistisk estetik. Varje nummer av tidskriften hade ett särskilt tema, t ex gruvdrift, järnindustri eller matproduktion. Men även teman som ny sovjetisk film eller poeten Majakovskij förekom. Med en särskild formgivare - ofta konstnärer som Alexander Rodtjenko, El Lissitskij, Varvara Stepanova eller någon annan ur det det ryska konstnärliga avantgardet - var varje nummer också en unik konstnärlig skapelse. Utställningen på Bildmuseet inkluderar originalexemplar av tidskriften, originalfotografier samt reproduktioner av tidskriftssidor. "USSR in Construction - grafisk form i det tidiga Sovjet" är producerad av Fotomuseet i Sundsvall och Petter Österlund. Till utställningen finns en katalog med texter av Erika Wolf och Rune Hassner, utgiven av Fotomuseet i Sundsvall. VERNISSAGE Söndag 4 feb 2007, kl 14.00. FÖR MER INFORMATION OCH PRESSBILDER Brita Täljedal, intendent brita.taljedal@bildmuseet.umu.se; 090-786 77 14 Tord Mattsson, databasadministratör E-post: tord.mattsson@adm.umu.se Tel: 090-786 68 35