Skip to main content

Pressinbjudan: Konferens om hur den ekonomiska krisen påverkar äldre i Europa

Evenemang

03
OCT
Universum och Humanisthuset, Umeå universitet.
-   -
Hur påverkas äldre personer av ekonomiska kriser? Hur hanterar politiker det faktum att en allt större del av befolkningen består av äldre? Hur upplever människor sin egen ålderdom? Dessa frågeställningar och många fler tas upp på konferensen “Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning”. – Den aktuella ekonomiska krisen har allvarliga effekter för alla åldersgrupper och särskilt för äldre. Äldre personer har generellt en högre fattigdomsrisk och på grund av förändringar i samhällsekonomin kan fler bli tvungna att arbeta längre, även efter pensioneringen. Den utvecklingen förändrar livet för äldre personer och ställer krav på politiker, säger Kathrin Komp, postdoctor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. En åldrande befolkning är ett globalt fenomen, och Europa är den världsdel som har störst andel äldre. Det är därför nödvändigt att veta mer om situationen för äldre människor. Denna situation förändras på grund av den ekonomiska krisen. Konferensen organiseras av Research Network on Ageing in Europe, Sveriges gerontologiska sällskap och sociologiska institutionen vid Umeå universitet den 3-5 oktober och vänder sig till forskare från hela Europa. Konferensen hålls på engelska. Läs mer om konferensen: http://www.eventus.trippus.se/crisis2012