Skip to main content

Världsledande forskning – Frånvarande företag

Evenemang

26
APR
Hörsal G, Humanisthuset
-   -

Perspektiv på livsvetenskaplig forskning, bioteknik och företagande. Det talas om vikten av samverkan mellan akademisk forskning och företagande. Men hur ser möjligheterna ut i praktiken och var ligger problemen? Vid en konferens 26 - 27 april medverkar både forskare som har studerat relationen mellan akademi och näringsliv och forskare som har egen erfarenhet av samverkan.

Bland de medverkande finns bland andra Petter Gustafsson, professor i molekylär växtbiologi vid Umeå universitet, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, Alexandra Waluszewski, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier vid Uppsala universitet, och Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi vid Umeå universitet och ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.

Konferensen "Världsledande forskning – Frånvarande företag. Perspektiv på livsvetenskaplig forskning, bioteknik och företagande" arrangeras av Centrum för studier av vetenskap och värderingar (www.csvov.umu.se). Den är öppen för alla intresserade.

För mer information kontakta gärna professor Kjell Jonsson, föreståndare CSVOV, tel 090 - 786 52 01 eller e-post Kjell.Jonsson@idehist.umu.se.

Välkommen!

PROGRAM

Dag 1, onsdag 26/4 kl 10-17
Lokal: Hörsal G, Humanisthuset

9.30-10.00 Kaffe
10.00-10.15 Välkomstord, Kjell Jonsson, professor i idéhistoria och föreståndare för CSVOV, Umeå universitet.
10.15-11.00 Ingrid Liljenäs, docent i kulturgeografi, Umeå universitet, ”Bioteknik i Umeå: en översikt”.
11.00-11.45 Erik Lundgren, professor i molekylärbiologi, Umeå universitet, ”Biomedicinsk spetsforskning och företagande”.
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Sune Rosell, Med. dr och verkställande direktör för Innate Pharmaceuticals AB, ”Läkemedelsindustrin och forskningen”.
13.45-14.30 Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi, Umeå universitet, Ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien, ”Framväxten av en världsledande växtforskning”
14.30-15.00 Paus
15.00-15.45 Petter Gustafsson, professor i molekylär växtbiologi, Umeå universitet, Swe Tree Technologies, ”Forskning, skogsbioteknik och företagande”.
16.00-17.00
Panelsamtal mellan dagens föreläsare om problem och möjligheter i relationen mellan akademisk forskning och företagande.

Dag 2, torsdag 27/4 kl 10-16
Lokal: Hörsal G, Humanisthuset.

9.30-10.00 Kaffe
10.00-11.00 Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, ”Vad är en excellent forskningsmiljö?”.
11.00-12.00 Alexandra Waluszewski, docent i företagsekonomi, föreståndare för Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier, Uppsala universitet.
”Bioteknisk forskning och bioteknikföretag – en komplicerad förlovning?”
12-13 Lunch
13-14 Sven Widmalm, professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, ”Förhållandet vetenskap, teknik och industri: fakta och myter”.
14-15 Anna Tunlid, Fil. dr i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet "Molekylärbiologins etablering: forskning, politik och samhällsnytta”
15-15.15 Paus
15.15-16.15 Olle Persson, professor i sociologi, Umeå universitet, ”Excellens i forskningen: patent eller publicering?”.
Avslutande reflektion: Christer Nordlund, docent i idéhistoria, Umeå universitet

Helena Vejbrink, informatör, humanistisk fakultet
E-post: helena.vejbrink@adm.umu.se
Tel: 090-786 93 79