Skip to main content

4,6 miljoner till metodutveckling för registerforskning från Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 13:47 CET

Xavier de Luna vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har fått 4,6 miljoner kronor från Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet "Innovative statistical methods for optimal use of large-scale register data in studies of causal pathways”. Projektet kommer att pågå under fem år.

– Det finns stora förväntningar på att användningen av individbaserad registerdata ska bidra till ökad kunskap om befolkningens levnadsförhållanden och välfärd. Projektet kommer att utveckla nya innovativa metoder för att öka chansen att förväntningarna infrias, säger Xavier de Luna.

De unika nationella dataregister som finns i Sverige är en rik kunskapskälla för forskning. Sverige avsätter stora resurser för att bygga upp unika infrastrukturer, men de metoder som används för att analysera mönstren är ofta inte anpassade för att möta de utmaningar som stora, individbaserade, ofta sammanlänkade, dataregister bildar.

Projektet blir en viktig komponent av Stat4Reg, Statistical research laboratory for the analysis of register data, ett nytt forskningslab som leds av Xavier de Luna tillsammans med Marie Eriksson och Ingeborg Waernbaum, alla från Handelshögskolan.

– Genom att forskningen kommer att bedrivas inom Stat4Reg kommer metoderna att utvecklas i ett samarbete med forskargrupper från olika discipliner, vilket också ökar bredden på vår forskning, säger Xavier de Luna.

Stat4Reg är en viktig del av Umeå universitets strategiska satsningar på registerbaserad forskning. Forskningen sker i nära samarbete med flera excellenta interdisciplinära forskningsmiljöer och register-infrastrukturer på campus som t.ex. Simsam (org.umu.se/simsam/) och Cedar (cedar.umu.se).

Läs mer om Stat4Reg:
http://www.stat4reg.se/

Pressbild:
http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/173/173451_xavier-de-luna.jpg

För mer information, kontakta gärna:
Xavier de Luna, Enheten för statistisk, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: xavier.deluna@umu.se
Telefon: 070-54 54 315

Marie Eriksson, Enheten för statistisk, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: marie.eriksson@umu.se

Ingeborg Waernbaum, Enheten för statistisk, Handelshögskolan vid Umeå universitet och IFAU, Uppsala
E-post: ingeborg.waernbaum@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.