Skip to main content

800 lärare till Umeå universitet på höstlovet


Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:00 CEST

När eleverna är lediga under höstlovet, kan lärarna passa på att utbilda sig. Den 1–2 november kommer 800 lärare till Umeå universitet för att kompetensutveckla sig under Kunskapsveckan. Det blir två fullmatade dagar med ett smörgåsbord av föreläsningar, seminarier och workshops om ny forskning och aktuella skolfrågor.

– Kunskapsveckan vid Umeå universitet är en viktig mötesplats för att kunna skapa och odla kontakter mellan skola och universitet. Att ha ett nära samarbete, och på ett enkelt sätt överföra ny erfarenhet och kunskap åt bägge håll, är utvecklande för både lärare och forskare. I slutänden är målet förstås att kunna ge barn och unga en bra och aktuell skolundervisning i alla ämnen, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

800 lärare från främst Västerbotten och Örnsköldsvik, men också från andra delar av landet, är anmälda till årets Kunskapsvecka – ett årligt arrangemang som för första gången sammanför alla lärare under ett gemensamt tak. Även andra personalkategorier från skolan är anmälda till konferensen.
– Det innebär till exempel ett gemensamt välkomnande i Aula Nordica, och att alla konferensdeltagare bjudits in till tisdagskvällens ”after conference” med mingel, musik och mat. Vi hoppas och tror att det ska gynna deltagarnas nätverkande, säger Marie Oskarsson, en av arrangörerna vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Region Västerbotten har medverkat i planeringen av konferensen.
– En skola som vilar på vetenskaplig grund kräver att de som jobbar i skolan kontinuerligt utvecklas och förkovrar sig. Det är givetvis svårt att erbjuda ett utbud som passar exakt alla inom skolan, men jag är imponerad över det program som Umeå universitet tagit fram, säger Tobias Thomson, utbildningsstrateg vid Region Västerbotten.

Ett fyrtiotal föreläsningar, seminarier och workshops
Konferensen – som arrangeras av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå – inleds den 1 november kl. 9.30 med att Anders Palm, enhetschef vid Skolverket, berättar hur myndigheten kan stödja lokal skolutveckling. Därefter följer drygt 40 parallella föreläsningar och workshops med rubriker som:

  • Brexit och EU
  • Behöver det alltid vara så roligt att gå i skolan?
  • Vilka språkkunskaper behöver elever för att lyckas med ämnesstudierna i NO?
  • Skolor och kommuner om mottagning av nyanlända
  • Kränkningar online och ”in real life”
  • Stressen, kroppen, femininiteten – om tjejers upplevelser av stress och psykisk ohälsa 
  • Rymdperspektiv 

Hela programmet för dagarna

För ytterligare information, kontakta gärna:
Marie Oskarsson, 

utbildningssamordnare, Lärarhögskolan, Umeå universitet

Telefon: 090-786 69 47
E-postadress: marie.oskarsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.