Skip to main content

90 projekt vid Umeå universitet får anslag av Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 10:09 CET

Vetenskapsrådets ämnesråd har fattat beslut om bidrag för 2004. Rådsanslagen handlar om allt från forskningsprojekt på flera miljoner kronor till resebidrag på 15 000 kronor. Vid Umeå universitet har 90 projektansökningar beviljats.

Inom det medicinska området har 35 projekt fått anslag, inom naturvetenskap-teknik 25, humanistisk-samhällsvetenskapligt område 14, utbildningsvetenskap 13 projekt. Dessutom har tre projekt som kategoriseras inom andra område fått bidrag,

Exempel på några av de beviljade anslagen:

Inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap:
VR:s ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap fick inför 2004 ta emot 855 projektansökningar. Av dem beviljades 74 anslag varav 14 vid Umeå universitet.

Svante Norrhem, docent vid institutionen för historiska studier, har beviljats knappt 2,5 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Vägar till makt - en studie av informella strukturer i Sverige 1632-1772’’.

Stina Johansson, professor vid institutionen för socialt arbete, har fått 1,6 miljoner kronor under tre år för projektet ’’ När vardagen blir till vetenskap’’

Timo Mäntylä, professor vid institutionen för psykologi, har fått drygt 1,2 miljoner kronor under tre år för projektet ’’ Teori, data och modellprövning’’.

Anders Pettersson, professor vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, har beviljats drygt 700 000 kronor för projektet ’’Analogitänkande och litterärt värde’’

Stefan Svallfors, professor vid institutionen för sociologi, har fått VR:s ’’långsiktigt stöd’’ på drygt 1,6 miljoner kronor under tre år (tidigare publicerat) samt 2,1 miljoner kronor för finansiering av den svenska delen av European Social Survey

Brittt-Marie Thurén, professor, kvinnovetenskapligt forum, har beviljats 1,3 miljoner kronor under två år för projektet ’’Genus och kulturella förändringar i urban spansk miljö’’.

Inom utbildningsvetenskap:
Roger Fjällström, docent vid institutionen för filosofi och lingvistik , har beviljats drygt 1,6 miljoner kronor för projektet ’’Kärlek som kärnan i skolans värdegrund, lärares yrkesestetik och pedagogiska arbete.

Inom teknik-naturvetenskap:
I 2003 års ansökningsomgång inkom 2 092 ansökningar inom natur- och teknikvetenskap till Vetenskapsrådet. Cirka 470 av dem har beviljats anslag, därav 25 projekt vid Umeå universitet bland annat följande:

Mikael Oliveberg, professor vid kemiska institutionen, har tilldelats drygt 3,2 miljoner kronor under en treårsperiod för projektet ’’Proteinveckning, felveckning och aggregering’’.

Per Persson, docent vid kemiska institutionen, har tilldelats drygt 2,8 miljoner kronor för två projekt inom oorganisk kemi under perioden 2004-2006.

Mats Wedin, docent vid institutionen för ekologi och geovetenskap, har tilldelats drygt 2 miljoner kronor för projektet ”Svamparnas fylogeni och evolution” under åren 2004-2006.

Pär Ingvarsson, forskarassistent vid institutionen för ekologi och geovetenskap, har tilldelats drygt 2 miljoner kronor under de närmaste tre åren för projektet ”Evolutionära processer i geografiskt strukturerade växtpopulationer”.

Ruth Palmer, forskarassistent vid Umeå centrum för molekylär patogenes, har beviljats drygt 1,3 miljoner kronor under de närmaste två åren för projektet ”Signal transduktion och cellförflyttning i tillväxt och utveckling av Drosophila melanogaster”.

Åsa Rasmuson-Lestander, professor vid institutionen för molekylärbiologi, har beviljats drygt 1,2 miljoner kronor under perioden 2004-2006 för projektet ’’Hur får man tyst på generna under utvecklingen?’’.

Debra Milton, docent vid institutionen för molekylärbiologi, har beviljats drygt 1,2 miljoner kronor för projektet ’’Multiplex reglering i Vibrio anguillarum via en "quorum-sensing"-kaskad’’ under perioden 2004-2006.

Namn på samtliga som fått anslag vid fakulteten presenteras på:
http://www.teknat.umu.se/aktuellt/vr03.html


Inom medicin:
Ämnesrådet för medicin fick ta emot ca 1 400 projektansökningar. Av dessa beviljades drygt 400, därav 32 vid Umeå universitet. Här presentas de som fått mer än en miljon kronor:

Kjell Asplund, medicin, beviljades 1,2 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Interactions between genetic, lifestyle and psychosocial factors in the causation of stroke’’

Sven Bergström, mikrobiologi, beviljades 1,5 miljoner kronor för projektet ’’Virulence, antigenic variation and biology of Borrelia spirochetes’’

Torbjörn Bäckström, obstetrik och gynekologi, har fått 1,3 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Molecular basis for sex and stress hormone induced CNS symptoms and diseases’’

Sten Hellström, öron-, näs- och halssjukdomar, beviljades drygt 1,8 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Ear research – experimental and clinical ’’

Olle Hernell, pediatrik, har fått 1,2 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Bile salt-stimulated lipase: Ontogeny, structure and function’’

Erik Lundgren, molekylärbiologi, beviljades 1,2 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Pathogenesis of familial amyloidosis with polyneuropathy - mechanisms for amyloid formation and toxicity’’.

Stefan Marklund, klinisk kemi, beviljades 1,8 miljoner kronor, under tre år för projektet ’’Studies of enzymes metabolizing the toxic oxygen reduction products, the superoxide anion radical and hydrogen peroxide’’

Gunilla Olivecrona, fysiologisk kemi, har fått 2,1 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Lipoprotein lipase andapolipoproteins. Properties, interactions and functions’’.

Janove Sehlin, histologi med cellbiologi, beviljades 1,2 miljoner under tre år kronor för projektet ’’Ionic mechanisms involved in the release of granule-bound cell products with special regard to insulin’’.

Anders Sjöstedt, bakteriologi, har fått drygt en miljon kronor under tre år för projektet ’’Host protection to the fakultative intracellular bacterium Francisella tularensis including identification of protective bacterial components’’.

Göran Wadell, virologi, har fått drygt 1,6 miljoner kronor under tre år för projektet ’’Genetic variability of DNA viruses’’.

En lista över samtliga som beviljats bidrag vid fakulteten finns på:
http://www.umu.se/medodont/aktuellt/VR03.html

Utanför ämnesområdena:
Erik Elmroth, fil doktor, institutionen för datavetenskap, har av VR beviljats drygt två miljoner kronor för projektet: Generic Grid Computing Research for Resource Management, Portals and Algorithms’’

För att lätt hitta kontaktuppgifter till samtliga personer: gå in på http://www.umu.se klicka på sök i den blå rutan till höger och fyll sedan i namnet på den person ni söker.

Projektbeskrivningar och belopp, anslag enligt tidigare beslut samt utdelningar från alla ämnesråd är sökbara i Vetenskapsrådets projektdatabas: http://www.vrproj.vr.se
För projekt vid Umeå universitet, sök på Umeå.