Skip to main content

​Enig universitetsstyrelse förordar Hans Adolfsson som ny rektor vid Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 17:21 CET

Styrelsen vid Umeå universitet har beslutat förorda att Hans Adolfsson ska bli ny rektor för Umeå universitet när nuvarande rektor Lena Gustafsson slutar den 30 juni 2016. Styrelsen fattade sitt beslut om nominering till regeringen vid ett extrainsatt styrelsemöte tisdagen den 26 januari.

I december 2015 tillstyrkte universitetets hörandeförsamling universitetsstyrelsens förslag på kandidat , Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi och prorektor vid Stockholms universitet, som kandidat till tjänsten som rektor vid Umeå universitet från och med den 1 juli 2016. Hörandeförsamlingens beslut ligger tillsammans med rekryteringskommitténs bedömning till grund för styrelsens nomineringsbeslut.

I nästa steg fattar regeringen det formella beslutet om utseende av rektor under februari eller mars månad.

En universitetsrektor förordnas normalt sett för en period om sex år med möjlighet att därefter förnya anställningen två gånger om vardera högst tre år.

Om Hans Adolfsson

Hans Adolfsson, f. 1964, studerade kemi vid Stockholms universitet, 1985–89, och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. Sedan 2013 är han prorektor vid Stockholms universitet.

Fakta rektorsprocessen:

Rekryteringskommittén vid Umeå universitet utgörs av ledamöter i universitetsstyrelsen och består av ordförande Lennart Evrell, Barbara Cannon, Peter Kopelman, Mari Norgren, Barbro Biström och Nils Gustafsson. Akademisekreterare Daniel Andersson fungerar som gruppens sekreterare och administrative samordnare.

Hörandeförsamlingen består av 89 personer (45 lärare/forskare, 22 övriga anställda och 22 studenter). Hörandeförsamlingen är den grupp med vilken rekryteringskommittén och universitetets styrelse samråder inför utseendet av rektor. Församlingens ordförande är Anders Bergh.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Evrell, universitetsstyrelsens ordförande, tillika ordförande i rekryteringskommittén
Telefon: 070-588 15 15
E-post:lennart.evrell@boliden.com

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.