Skip to main content

Första gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 14:23 CET

Fredagen den 17 november är det avslutning för första gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

Fyrtio deltagare har under ett halvår studerat och genomfört praktik. Flera av deltagarna har redan fått arbeten som de kommer att börja med efter utbildningens slut. Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

Arbetsförmedlingen har gett uppdrag till sex lärosäten att ta fram en gemensam utbildning. Syftet med utbildningen är att dels ge teoretiska kunskaper om den svenska skolan och dels genom praktiken i skolan se hur teorin tillämpas. Men framför allt att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden och ta tillvara på utländska akademikers utbildning eller yrkeserfarenhet.

– Det är mycket glädjande att så många deltagare valde att fullfölja utbildningen som ger de en bra inblick i hur den svenska skolan fungerar (i både teori och praktik). Deras kunskaper i svenska har utvecklats på ett positivt sätt och vi hoppas att deltagarna efter utbildningen kan erbjudas fortsatt praktik/arbete i kombination med studier i svenska så att de så småningom kan börja att komplettera sina utländska studier, säger Irené Sedlacek samordnare för utbildningen vid Umeå universitet

Media välkomnas till avslutningen:

Fredag 17 november, klockan 10.30-11.30, Samhällsvetarhuset, sal S206, Umeå universitet.

Anmälan och frågor:

Irene Sedlacek, Lärarhögskolan Umeå universitet, irene.sedlacek@umu.se, tel. 090-786 62 40

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.