Skip to main content

Juridiskt forum och Socialstyrelsen bidrar till att vårdutbildade kommer in på svensk arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 09:16 CEST

För att kunna jobba inom svensk sjukvård behöver du ha kunskaper om författningar, till exempel vilken lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvård i Sverige. Med en ny kurs i författningskunskap riktad mot personal med utbildning inom hälso- och sjukvård från ett land utanför EU/EES, bidrar Juridiskt forum vid Umeå universitet till att hundratals personer snabbt kommer ut i arbetslivet.

För många yrken inom hälso- och sjukvården behövs kunskaper om svenska författningar. Juridiskt forum har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ge kursen ”Författningskunskap”. Kursen riktas till personer som har utbildning utanför EU/EES, och vill ha behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården.

- De som går kursen kan till exempel vara sjuksköterskor, läkare, psykologer, tandläkare eller sjukgymnaster som snabbt vill komma ut i arbetslivet, berättar Åsa Yttergren, projektledare och föreståndare vid Juridiskt forum.

Flexibel webbaserad utbildning

Kursen är helt webbaserad, och deltagarna kan själva välja både när de vill påbörja kursen och i vilken takt de vill läsa.

- Den här flexibiliteten när det gäller både studiestart och studietakt är ganska ovanlig och underlättar studierna. En person som går kursen behöver inte resa till Umeå, och kan anpassa sitt deltagande så att det fungerar med livet i övrigt. Det enda deltagaren behöver är en dator med internetuppkoppling! Vi vid Juridiskt forum har under flera år arbetat med att utveckla vår pedagogiska förmåga när det gäller webbaserat lärande, och vi ger flera andra kurser och utbildningar online, berättar projektledare Ann-Christine Petersson Hjelm.

I denna första omgång uppskattar Socialstyrelsen att 300 personer ska gå kursen. De får då bland annat lära sig de rättsliga grunderna för samhällets uppbyggnad och organisering, samt den offentliga maktutövningen. Kursen ger också kunskaper om svensk lagstiftningsprocess, grundläggande fri- och rättigheter, regelverket avseende hälso- och sjukvård, och inte minst förståelse för relevanta författningar för olika yrkeskategorier.
- Det känns väldigt roligt och angeläget att Juridiskt forum medverkar till att personer med utbildning i dessa viktiga yrken snabbt får möjlighet att börja arbeta och verka i Sverige, säger Åsa Yttergren.

Kursen ”Författningskunskap, 7,5 hp” startar den 1 november 2016. För mer information, gå till hemsidan: http://www.juridisktforum.umu.se/samverkan/forfattningskunskap/

Vid frågor, kontakta gärna:

Åsa Yttergren, projektledare och föreståndare Juridiskt forum, Umeå universitet: asa.yttergren@umu.se, tel: 090-786 6285
Ann-Christine Peterson-Hjelm, projektledare: ann-christine.hjelm@umu.se, tel: 090-786 6268

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.