Skip to main content

Kempestiftelserna offentliggör årets Gunnar Öquist Fellows

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 10:25 CET

Torsdagen den 3 december kl. 14.00 offentliggör Kempestiftelserna årets Gunnar Öquist Fellows. Två mycket lovande forskare kommer då att tilldelas utmärkelsen i form av ett anslag på tre miljoner kronor vardera och ett personligt pris på 50 000 kronor.

– Det är svårt för unga forskare med djärva idéer att få finansiering. Kempestiftelserna vill aktivt bidra till att stärka sådana unga forskares karriärmöjligheter genom att utse Gunnar Öquist Fellows, vilket vi nu gör för fjärde året i rad, säger Carl Kempe, ordförande i Kempestiftelserna.

Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för de utvalda personerna. Genom sitt långvariga arbete i Kungl. Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma de utvalda personerna till del.

Kempestiftelserna har i år beslutat att utse en Gunnar Öquist Fellow både vid Umeå universitet och vid SLU i Umeå. Efter en utvärdering av lämpliga kandidater vid de båda universiteten har två mycket lovande unga forskare valts ut för utmärkelsen. Gunnar Öquist har inte deltagit i urvalsprocessen, men godkänt valet. Forskningsanslaget på tre miljoner kronor får disponeras fritt under tre år. Årets två Gunnar Öquist Fellows kommer att ta emot utmärkelsen vid en ceremoni och samtidigt ge en kort presentation av sin forskning.

Tid: 3 december 2015 klockan 14.00
Plats:
Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet

Karta till KBC-huset

För ytterligare information, kontakta:

Carl Kempe, ordförande i Kempestiftelserna
Telefon: 070-590 3693

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.