Skip to main content

Kristina Sehlin MacNeil tilldelas Uppsala universitets Umeåfonds stipendium

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 11:06 CEST

Kristina Sehlin MacNeil Foto: Per Melander, Umu

Kristina Sehlin MacNeil, postdoktor vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, har tilldelats Uppsala universitets Umeåfonds stipendium 2018.

Kristina Sehlin MacNeil disputerade i etnologi 2017 där hon bland annat introducerade begreppet Extractive Violence som tillägg till två redan befintliga begrepp, kulturellt och strukturellt våld. Extraktivt våld tar hänsyn till kulturella aspekter som urfolkens starka kopplingar till traditionella marker. Hennes forskning utgör på så sätt ett viktigt bidrag till såväl urfolksforskning, som etnologisk forskning och fredsforskning.

– Jag är givetvis jätteglad över utmärkelsen, framför allt för det hjälper till att lyfta dessa frågor, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Vidare beskrivs i stipendiemotiveringen hur Kristina Sehlin MacNeil befinner sig i ett tidigt skede i sin forskarkarriär och har åstadkommit framstående forskning inom området Övre Norrlands kultur och historia. Hon bedriver viktig och unik forskning med fokus på möten mellan urfolkskulturer och utvinningsindustrier i Kirunaområdet och internationellt. Och hur hon som gästforskare i Australien under 2014-15 har tillägnat sig fördjupad kompetens inom urfolksmetodologier.

Genom att undersöka konflikter och maktstrukturer mellan urfolk och utvinningsindustrier har Kristina Sehlin MacNeil lyft fram och belyst centrala aspekter i urfolkskulturer, exempelvis urfolkens särskilda koppling till marken. Hon har visat på hur utvinningsindustrier påverkar renskötande samer i norra Sverige och urfolk i södra Australien.

Stipendiet ska ges till yngre forskare som bedriver framstående forskning inom området Övre Norrlands kultur och historia. Stipendiet som delas ut vart tredje år delas ut vid Umeå universitetets årshögtid den 20 oktober. I samband med högtiden kommer Kristina Sehlin MacNeil även att hålla en föreläsning.

Kontakt:

Kristina Sehlin MacNeil, kristina.sehlin-macneil@umu.se, tel. 090-786 62 97

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.