Skip to main content

Kultur – tema för höstens Vetenskapsluncher

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 08:00 CEST

Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk. Skönhet i matematik. Hälsa för musiker. Stadsomvandlingen i Kiruna. Det är några av ämnena på de tio vetenskapsluncher som Umeå universitet bjuder in till med start torsdagen 2 oktober. Den röda tråden för höstens föreläsningar är kultur.

Först ut är Linda Sandberg,forskare vid Umeå centrum för genusstudier,  med en föreläsning med den gåtfulla titeln ”Mönsterstaden 2.0”.

I början av 1900-talet ledde malmfyndigheter i nordligaste Sverige till byggande av ett lokalt välfärdssamhälle, Kiruna, som kallades den första mönsterstaden. I dag måstestaden flyttas eller rättare sagt byggas upp på nytt och Linda Sandberg har studerat den stadsomvandling som har påbörjats i Kiruna.

– Förändringarna omfattar dels platsen, men också relationer mellan människor och grupper i staden gällande frågor om inflytande, deltagande och makt över rummet. Genom att integrera genus, etnicitet och klass fokuserar jag och de andra i min forskargrupp på frågor om inflytande samt processer av inkludering och exkludering i byggandet av mönsterstaden 2.0, säger Linda Sandberg.

Linda Sandberg tycker det känns kul att föreläsa på vetenskapslunchen den 2 oktober.

– Det brukar vara trevliga arrangemang, säger hon.

Vetenskapsluncherna är mötesplatser där forskarna på ett enkelt och direkt sätt presenterar en del av sin forskning för umeåborna, och där det finns utrymme för åhörarna att ställa frågor och diskutera med forskarna.

Om arrangemanget:
Föredragen äger rum på Kafé Station i centrala Umeå på torsdagar klockan 12.15. De pågår i 20 minuter, efteråt finns tid för frågor. Fri entré.

Vetenskapsluncherna arrangeras av informatörerna vid universitetets fyra fakulteter samt vid Lärarhögskolan.

Pressen hälsas välkommen!

Programmet för Vetenskapsluncher hösten 2014  

Frågor kring arrangemanget besvaras av:
Ingrid Söderbergh, kommunikatör vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet
Telefon: 070-60 40 334
E-post: ingrid.soderbergh@umu.seUmeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.