Skip to main content

Kungl. Skytteanska samfundet prisar Umeåforskare

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:10 CEST

Fyra forskare och en student vid Umeå universitet får pris respektive stipendium av Kungl. Skytteanska samfundet i Umeå. Priserna kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober. 

Margareta och Eric Modigs pris
Christina Lindén
, docent, medicinska fakulteten, oftalmiatrik, Umeå universitet, får priset för att hon är en kliniskt verksam forskare i oftalmologi med huvudintresse i glaukomsjukdomen där hon studerat såväl uppkomstmekanismer som riskfaktorer och behandling och bidragit till utvecklingen av prostaglandinanaloger, idag ett av världens största glaukomläkemedel. Priset till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Lisbeth Lundahl
, professor, inst för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

Hennes forskning har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt, och många av hennes artiklar har publicerats i ansedda internationella tidskrifter. Under perioden 2001–2011 var hon den forskare som erhöll mest forskningsanslag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.Pris till yngre välförtjänt forskare, humanistiska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Anna Johansson
, fil dr, HUMlab, humanistiska fakulteten, Umeå universitet. I det arbete hon för närvarande utför inom det femåriga Wallenbergfinansierade projektet Media Places vid HUMlab har hon en betydande roll i samverkan med Stanford- och Wollongong-universiteten och för teoriutveckling inom området digital humaniora.

 Anna Johansson är en mycket lovande ung forskare vid den humanistiska fakulteten såväl genom sitt arbete inom Umeå universitet som genom sitt växande internationella nätverk.

Folmer Bokma, fil dr, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Folmer Bokmas forskning utgör även en central del av den multidisciplinära forskningsmiljön IceLab med dess inriktning mot analyser av komplexa system. Bokma tilldelas Skytteanska Samfundets pris för att han dels är en mycket framgångsrik och självständig ung forskare, men också för sin sant akademiska hållning till kunskap och kunskapsutveckling.

Stipendium till en ung konstnär vid Konsthögskolan, Umeå universitetStina Persson, Konsthögskolan. I hennes arbete öppnas stora frågor om tid och rum utifrån den enkla gesten. Från handens bestämda handling ut till universums oändliga rum. En sten klyvs itu och hittar sin själsfrände i en annan sten. En Kopieringapparat scannar tröstlöst av en himmel som ej vill fångas. Ett papper skrynklas ihop, öppnas upp och bildar ett universum. Ett finger flyttar kedjans rörelse I en cirkel som aldrig hittar sin form. Skärvor från en spegel flyttas runt i ett konstant pusslande. Tillsammans bildar de en helhet som öppnas och sluts igen. Platser binds ihop genom materialet. Bilden av rummet förändras i rörelsens akt. Rummet skapas genom tidens förvrängning och handling.

För mer information, bakgrund och prismotiveringar, läs om hela nyheten på umu.se

Kontaktuppgifter till forskarna finns via: Personalkatalogen på umu.se

För ytterligare information om Kungl. Skytteanska samfundet och priserna, kontakta gärna:
Ulf Wiberg, sekreterare för Kungl. Skytteanska samfundet, tel: 090-786 5537,
e-post: ulf.wiberg@geography.umu.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.