Skip to main content

Lärarhögskolan lyfter specialpedagogik och praktiknära forskning

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 09:34 CET

Den 22-23 november anordnas ett symposium för doktorander och seniora forskare, verksamma inom specialpedagogik vid Umeå universitet. Syftet är dels att belysa praktiknära forskning för att utveckla och förbättra specialpedagogiken i skolundervisningen, dels att stimulera erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan forskare från olika ämnen.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet ser specialpedagogik som ett viktigt utvecklingsområde. Därför sker nu en särskild satsning på samverkan mellan flera olika ämnesdiscipliner med kompetens inom specialpedagogik. Satsningen gäller forskning knuten till Institutionen för språkstudier, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och Pedagogiska institutionen.

– Symposiet är ett svar på det intresse och behov som vi mött bland såväl forskare som verksamma inom skolan vad gäller samarbete kring praktiknära forskning inom specialpedagogik, säger Kim Wickman seminarie- och forskningsledare för det specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet. 

Inbjudna föredragshållare är professor Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet samt representanter från Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Mer om symposiet finner du i följande länk: http://www.pedag.umu.se/


För mer information, kontakta gärna:
Kim Wickman, docent vid Pedagogiska institutionen
Telefon: 090-786 9325
E-post: kim.wickman@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.