Skip to main content

Landshövding ny ledamot i universitetsstyrelse

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 17:53 CET

Västerbottens läns landshövding Chris Heister föreslås bli ny ledamot i Umeå universitets styrelse. Heister övertar den plats som Daniel Sachs, vd Proventus AB, efterlämnar när han på egen begäran lämnar styrelsen.

Den 30 april 2010 går förordnandetiden ut för ordförande samt de sju ledamöter som regeringen har utsett att ingå i styrelsen för Umeå universitet. Regeringen vill nu ha förslag på nya ledamöter inför nästa mandatperiod som sträcker sig från 1 maj 2010 till och med den 30 april 2013.

Samtliga regeringsutsedda styrelseledamöter förutom verkställande direktören i Proventus AB Daniel Sachs, har meddelat rektor att de står till universitetsstyrelsens förfogande även kommande mandatperiod.

– Det är oerhört positivt att styrelsens kontinuitet bevaras samtidigt som landshövdingen med sin kunskap om länet, sitt intresse för utbildningsfrågor och politiska erfarenhet kan tillföra styrelsen nya kvaliteter. Beslutet att utse Chris Heister har också tagits mycket väl emot av fakulteternas ledningar, studenterna, facken och externa samrådsgrupper, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

I övrigt föreslås den sittande styrelsen:

Direktör Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseordförande
F.d. generaldirektör Kjell Asplund
Bokförläggare Eva Bonnier Professor
Sigbrit Franke
F.d. metallordförande Göran Johnsson
Verkställande direktör Peter Kopelman
Professor Staffan Normark

Förutom dessa ingår rektor i styrelsen. Umeå universitet har även utsett tre lärarrepresentanter genom val. Studenterna har också tre representanter.