Skip to main content

Miljoner till forskning om hälsosamt åldrande

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 09:34 CET

Ett forskningsprogram som studerar vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande vid Umeå universitet har fått nio miljoner kronor av forskningsrådet Forte, med möjlighet till ytterligare nio miljoner efter de första tre åren.

– Vi kommer att följa individer över delar av livet och analysera påverkan av livsstil och sociala förhållanden på äldre människors fysiska hälsa och minnesfunktioner, säger Gunnar Malmberg, kulturgeograf och forskningsledare för programmet.

De utmaningar som den åldrande befolkningen medför väcker också frågor om ansvaret för individen, familjer och offentliga institutioner, samt om villkoren för de äldres vård och boen

– Därför undersöker vi också hur livsstil och levnadsvillkor påverkas av olika nätverk. Vi kommer att studera i vilken utsträckning sociala och ekonomiska skillnader ökar mellan olika samhällsgrupper, och hur dessa skillnader påverkas av livsstil och sysselsättning under hela livet. Vi granskar också debatten om samhällets ansvar för de äldres sociala och ekonomiska situation.

Att förlänga arbetslivet och främja ett aktivt och hälsosamt åldrande har föreslagits som en väg att möta effekterna av en åldrande befolkning. Men även om många äldre kommer att ha god hälsa är ett längre arbetsliv inte möjligt för alla. Det finns risk att de ekonomiska och hälsomässiga skillnaderna kommer att öka.
– I projektet studerar vi hur möjligheterna till ett längre arbetsliv påverkas av sociala, fysiska och psykiska faktorer samt av arbetsförhållanden och yrkeskomplexitet.

Forskningen baseras på nationella och europeiska data men också på unika forskningsmaterial som byggts upp vid Umeå universitet.

Programmet är tvärvetenskapligt och involverar forskare med samhällsvetenskaplig, humanistisk och medicinsk bakgrund.

Medverkande forskare: Gunnar Malmberg (projektledare ), Xavier de Luna , Anna Sofia Lundgren, Emma Lundholm, Nawi Ng , Lars-Göran Nilsson, Carl-Johan Olsson, Mikael Stattin, Anna Sundström och Lars Weinehall.

Pressbild
http://www.samfak.umu.se/digitalAssets/133/133553_gunnar-malmberg.jpg

För mer information, kontakta gärna:
Gunnar Malmberg, centrum för befolkningsstudier och institutionen för geografi och ekonomi
Telefon: 090-786 5246
E-post: gunnar.malmberg@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.