Skip to main content

Nedlagd utbildning får bristande kvalitet

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 09:36 CEST

Universitetskanslersämbetet ger omdömet bristande kvalitet till Umeå universitets tidigare kandidatutbildning i måltids- och restaurangvetenskap. Redan innan utvärderingen gjordes hade den granskade utbildningen lagts ned och ersatts av ett nytt program.

– Uppdraget vid mitt tillträde som föreståndare våren 2012 var att kvalitetssäkra och förnya utbildningen utifrån en internt genomförd granskning. Den granskade utbildningen lades som en följd av detta ner 2012 och hösten 2013 startade vi ett nytt program, säger Ute Walter, föreståndare för Restauranghögskolan.

Det är den kandidatexamen som var kopplad till gastronomiprogrammet med inriktning mot kök som har utvärderats och fått omdömet bristande kvalitet. Förra hösten ersattes programmet av ett nytt treårigt gastronomiprogram med två inriktningar.

– Det nya programmet har en tydligare forskningsanknytning och planeras ge studenterna förutsättningar att kunna fortsätta sina studier på avancerad nivå och på sikt även på forskarnivå, säger Ute Walter.

Universitetskanslersämbetet har i denna omgång utvärderat högskoleutbildningar inom turismvetenskap, måltidskunskap, upplevelseproduktion, service management och samhällsplanering. Åtta av 17 utbildningar får omdömet bristande kvalitet. Två utbildningar får omdömet mycket hög kvalitet, resterande hög kvalitet.

Omdömet bristande kvalitet innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år. Om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ute Walter, föreståndare för Restauranghögskolan
Telefon: 072-516 71 91
E-post: ute.walter@rh.umu.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.