Skip to main content

Ny bok undersöker den digitala revolutionen

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:17 CEST

Ny bok undersöker den digitala revolutionen

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt, från hur vi roar oss på fritiden till hur vi löser komplexa samhällsproblem, kan reduceras till ettor och nollor. Internet är lösningen på, ja, allt. Eller? För samtidigt krisar mediehusen, vi har fått en digital underklass, skolan blir sämre och Facebook gör oss möjligen olyckliga. Alla är uppenbarligen inte digitala vinnare.

 I sin nya bok Digitalism : När allting är internet undersöker Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet, betydelsen av den ökade digitaliseringen i samhället, digitalismen.
- Den samtida digitalismen påverkar oss alla oavsett om man är vinnare eller förlorare. Det är egentligen bara boktryckarkonsten som kan mäta sig med digitaliseringens mediala och kulturella genomslag, säger Pelle Snickars.

Humanistiska forskare har en viktig uppgift i att studera de snabba förändringarna i vår samtid som följer digitalismens intåg.
- I en tid då det är lätt att svepas med i det fantastiska med alla nya tekniska lösningar, måste forskare också reflektera över utvecklingen. Vad är det egentligen som han hänt? Hur har den tekniska revolutionen påverkat oss människor, när började den och vart leder den oss? menar Pelle Snickars

Digitalism : När allting är internet utkommer den 15 maj på Volante förlag, http://volante.se/bocker/digitalism/

Pelle Snickarspelle.snickars@umu.se, är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, med flera forskningsprojekt placerade vid HUMlab. Tidigare var han forskningschef på Kungliga biblioteket. Han har bedrivit forskning i skärningspunkten mellan kulturhistorisk medieforskning och digitala medier, men även varit verksam som flitig mediedebattör utanför akademin. Han är också en ofta anlitad föreläsare och tillfrågad expert i olika mediesammanhang och skriver regelbundet om digitala frågor i Svenska Dagbladet

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.