Skip to main content

Ny kunskap om orsaker till Parkinson och schizofreni

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 09:11 CEST

Fredrik Ekström, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling ny kunskap som ger ytterligare pusselbitar till förståelsen för de sjukdomsframkallande förändringar av arvsmassan som kan leda till fenylketonuri (PKU), Parkinson och schizofreni.

Sjukdomar som fenylketonuri (PKU) Parkinsons sjukdom, schizofreni och har ofta ett samband med förändringar i den del av arvsmassan som kodar för en grupp av enzymer som kallas aromatiska aminosyrahydroxylaser. Dessa enzymer är involverade i en rad viktiga processer som nedbrytning av fenylalanin och produktion av substanser som styr processer som rörelseförmåga, motivation, hunger, glädje och ilska.

Ekström, och den forskargrupp som han ingår i, har bestämt och studerat den tredimensionella strukturen av ett aromatiskt aminosyrahydroxylas som kallas PaPheOH och kommer från bakterien Pseudomonas aeruginosa. Genom att analysera denna struktur har forskarna kunnat dra viktiga slutsatser om hur denna grupp av enzymer fungerar och hur olika förändringar av strukturen påverkar enzymets funktion. Denna kunskap leder tillny förståelse för de sjukdomsframkallande förändringar av aromatiska aminosyrahydroxylaser som leder till sjukdomar som fenylketonuri.

Fredagen den 3 oktober försvarar Fredrik Ekström, Umeå Center för Molekylär Patogenes, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln "X-ray characterization of PaPheOH, a bacterial phenylalanine hydroxylase. Svensk titel: X-ray karaktärisering av PaPheOH, ett bakteriellt fenylalanine hydroxylase.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i byggnad 1D, sal D, 9 trappor. Fakultetsopponent är Prof. Edward Hough, Department of Chemistry, University of Tromsø, Norge.

Fredrik Ekström nås på Umeå Center för molekylär Patogenes:
Tel:090 785 67 95
E-post: fredrik.ekstrom@ucmp.umu.se