Skip to main content

Nya anslag på över 135 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 14:05 CET

Vetenskapsrådet delar ut över 135 miljoner kronor till 38 forskningsprojekt vid Umeå universitet inom medicin, hälsa, natur- och teknikvetenskap samt statistik i empiriska vetenskaper. Det största bidraget på 8,5 miljoner kronor går till Felipe Cava vid institutionen för molekylärbiologi.

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I dag har Vetenskapsrådet beslutat vilka projekt som ska få bidrag inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Dessutom presenterar de beviljade bidrag inom den särskilda satsningen "Statistik i empiriska vetenskaper” som forskare inom alla vetenskapsområden kunnat söka medel från.

Umeå universitet är det lärosäte som tilldelats mest medel – 15 miljoner kronor – inom satsningen "Statistik i empiriska vetenskaper”. Det motsvarar en fjärdedel av det totala anslaget som tilldelats området. För området medicin och hälsa placerar sig universitetet på en femteplats och för naturvetenskap och teknikvetenskap är motsvarande placering en åttondeplats.

Felipe Cava, som tilldelats det största bidraget vid Umeå universitet, utnämndes i fjol till Wallenberg Academy Fellow, ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare.

På Umeå universitets webbplats presenteras en lista över samtliga beviljade bidrag:
http://www.umu.se/nyhet//.cid224113Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.