Skip to main content

Nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:23 CEST

Gert Klötzke, erfaren kock och ständig inspirationskälla för studenter och anställda vid Restauranghögskolan, och Bonnie Nardi, ledande forskare som starkt har influerat och format det internationella forskningsområdet människa-dator interaktion, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Gert Klötzke har sedan 1998, som adjungerad professor och gästlärare, kontinuerligt bidragit till Restauranghögskolans utveckling, i synnerhet utbildningen inom matlagning och service. Han bjuder generöst på sin kunskap och erfarenhet.

I vidare bemärkelse har Gert Klötzke medverkat till att utveckla Restauranghögskolans nätverk i världen med personer, organisationer och gastronomiska utbildningsinstitutioner runtom i världen, exempelvis The Institute of Technical Education (ITE) i Singapore.

Gert Klötzke har i samverkan med de anställda lärarna kontinuerligt bidragit till utveckling av kursers innehåll, undervisning och examinationsformer.

Gert Klötzke verkar även som coach i Sveriges och Finlands kocklandslag, i WACS (The World Association of Chefs' Societies) och som domare och arbetar med utveckling av tävlingsbedömning inom WACS. Gert varvar sin närvaro vid Restauranghögskolan med olika vitt skilda gastronomiska uppdrag.

Professor Bonnie Nardi har utnämnts till hedersdoktor för hennes framstående och långvariga forskningssamarbete med samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, specifikt institutionen för Informatik.

Bonnie Nardi har genom samarbete med forskare vid Umeå universitet bedrivit världsledande och välciterad forskning av stor betydelse för utveckling av såväl samhällsvetenskaplig forskning som utbildning. Specifikt har Bonnie Nardi bidragit till utveckling av människocentrerade och socialt hållbara ansatser till design samt utveckling av informationsteknik, en kärnfråga för det samhällsvetenskapliga ämnet informatik.

Bonnie Nardis forskning har starkt influerat och format det internationella forskningsområdet människa-dator interaktion (MDI) och hennes arbete som forskare inom området har inspirerat många andra forskare att bidra till denna utveckling, inte minst vid Umeå universitet.

Bonnie Nardi är verksam vid Donald Bren School of Information an Computer Sciences, University of California Irvine, USA.

För mer information om Gert Klötzke, kontakta gärna:

Ute Walter, föreståndare för Restauranghögskolan, Umeå universitet
Telefon: 072 – 516 71 91, 090 – 786 71 91
E-post: ute.walter@rh.umu.se

För mer information om Bonnie Nardi, kontakta gärna:

Victor Kaptelinin, professor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet
Telefon: 070 - 647 88 02
E-post: vklinin@informatik.umu.se

Porträttbild Gert Klötzke

Porträttbild Bonnie Nardi


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.