Skip to main content

Nytt program om ett hållbart Arktis får 30 miljoner

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 10:31 CET

Nu ska samhällsvetare och humanister studera hållbar utveckling i de arktiska delarna av Norge, Sverige och Finland. Mistra finansierar forskningen med 30 miljoner kronor.

Intresset för Arktis är i dag större än någonsin, både globalt och lokalt. Men det är framförallt de arktiska kust- och havsmiljöerna som hittills har uppmärksammats.

– Andra delar av Arktisområdet hamnar ofta i skuggan, inte minst områdena i norra Sverige, Norge och Finland. Det vill vi ändra på, säger Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet, som leder programmet tillsammans med Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap.
 
Geografer, statsvetare, historiker, idéhistoriker och andra forskare kommer nu att studera sju olika ekonomiska och kommunala sektorer.
– Det handlar om gruvdrift, skogsbruk, olja- och gasprospektering, fiske, rennäring, turistnäring och kommunal planering. Vi kommer att genomföra studierna i framförallt Norr- och Västerbotten i Sverige och i Finnmark och Lapplands län i Norge respektive Finland, berättar Carina Keskitalo.

Målet med programmet är att analysera hur förutsättningarna för markanvändning och industrier har förändrats i detta område genom historien fram till idag. I de flesta av de ekonomiska sektorerna har globalisering och den internationella marknaden fått ett stort genomslag. Det har gjort att allt mindre av resursanvändningen kan styras från lokal, regional och i vissa fall till och med nationell nivå.
– Genom att blicka tillbaka vill vi ta reda på hur naturresursanvändningen i denna region har styrts och skulle kunna styras i framtiden, säger Carina Keskitalo.

Programmet heter ”Mistra Arctic Sustainable Development” och blir en efterföljare till ”Mistra Arctic Futures” som har pågått sedan 2011. Förutom Umeå universitet medverkar också KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholm International Peace Research Institute i det nya programmet. Mistra finansierar forskningen med 30 miljoner kronor, och de deltagande institutionerna bidrar med tio miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 63 47, 070-363 0421
E-post: Peter.Skold@umu.se
 
Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Telefon: 090-786 50 80
E-post: Carina.Keskitalo@geography.umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.