Skip to main content

Riksbanksmiljoner lyfter forskning i Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 14:20 CEST

Anna Jarstad, programansvarig Varianter av fred. Foto: Mattias Pettersson.

Forskningen i Umeå får ett rejält tillskott när Riksbankens Jubileumsfond delar ut medel till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Ett program och tre projekt vid Umeå universitet får dela på nära 53 miljoner kronor. Mest i hela Sverige får forskningsprogrammet Varianter av fred vid Umeå universitet.

– Fantastiskt! Nu kan vi redan till årsskiftet komma igång och forska i åtta år framåt för att hitta svar på frågor som är centrala för fred och utveckling i världen, säger Anna Jarstad, professor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och programansvarig för Varianter av fred.

I programmet ska man studera varför vissa fredsprocesser leder till en robust och varaktig fred, medan andra knappt ens leder till skör fred. Det handlar om att anlägga ett långsiktigt perspektiv och därför har man valt ut 15 inbördeskrig som ledde till försök till fredsavtal under 1990-talet. Det gäller bland annat konflikter i Bosnien, Filippinerna och Sydafrika.

– Vi kommer även att gå på djupet med vad verklig fred egentligen är bortom den enkla definitionen att fred är avsaknad av krig. Vi vill studera mekanismer bakom en fred som tål förändringar i samhället, säger Anna Jarstad.

Programmet Varianter av fred har sitt säte i Umeå med elva forskare, men arbetet kommer till stor del att ske genom fältstudier och intervjuer i berörda konfliktområden. Projektet kommer även att ha en vetenskaplig panel som stöd med representanter ända från Nya Zeeland och Sri Lanka. Programmet beviljas 43,4 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond, vilket gör det till det största programmet av alla som delar på totalt 300 miljoner denna höst.

Läs mer om programmet Varianter av fred

Tre andra forskningsprojekt i Umeå får medel Riksbankens Jubileumsfond:

”Fördomars sociala grund. Betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar” får 4,1 miljoner. Projektansvarig Andrea Bohman, Sociologiska institutionen.
Läs mer om projektet 

”Metoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med icke-slumpmässigt bortfall” får 2,5 miljoner. Projektansvarig Anders Lundquist, Handelshögskolan och Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Läs mer om projektet

”Verbfrasanaforer i sydsamiska” får 2,8 miljoner. Projektansvarig Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier. Läs mer om projektet

 

För mer information, kontakta gärna:

Anna Jarstad
Professor Statsvetenskapliga institutionen/
Programansvarig Variationer av fred
Mobil 070-425 05 15
anna.jarstad@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.