Skip to main content

Specialist i Umeå på skallskador får minnespris

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2018 09:47 CEST

Lars-Owe Koskinen, professor vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet. Foto: Doris Kjellgren.

Swedbanks vetenskapliga pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg tilldelas 2018 Lars-Owe Koskinen, professor i neurokirurgi vid Umeå Universitet.

Koskinen får priset för sin forskning kring behandling av svåra skalltrauman. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 20 oktober. Denna dag kommer pristagaren också att hålla en föreläsning som är öppen för allmänheten.

Svårt skalltrauma drabbar ofta unga personer i början eller mitten av livet. De skador som uppkommer är många gånger livshotande. För den som överlever ger de ibland upphov till olika grader av funktionsnedsättningar.

Koskinen har alltsedan sin tidiga karriär inom neurokirurgi drivit en omfattande forskning kring skallskadors mekanismer och behandling, med syfte att förbättra vården och därmed tillvaron för de drabbade. Parallellt med sin forskning har han ansvarat för utvecklingen av skallskadevården vid Norrlands Universitetssjukhus, NUS, vilket mycket framgångsrikt har sänkt dödligheten vid svåra skallskador och förbättrat tillvaron för de överlevande. Resultaten av skallskadevården vid NUS är idag bland de allra främsta ur ett internationellt perspektiv.

Swedbanks pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg delas ut till framstående forskare i Norden verksamma inom neurologi, neurokirurgi samt öron-, näs- och halssjukdomar. Amanda var hemsömmerska och Per-Algot arbetade som stationskarl i Umeå. I mitten av 1970-talet donerade de sitt samlade privata sparande till ett forskningspris. Detta har sedan dess delats ut årligen, senare år med stöd från Swedbank i Umeå.

För mer information, kontakta gärna
Lars-Owe Koskinen
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Telefon: 090-785 28 26
E-post: lars-owe.koskinen@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.