Skip to main content

Starkt immunförsvar kan skydda mot hjärntumör

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 09:01 CET

Höga nivåer av antikroppar mot ett herpesvirus kan ge ett skydd mot hjärntumörformen gliom, visar Sara Sjöström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 21 december.

Trots att gliom, som drabbar ett slags stödjeceller i hjärnan, är den vanligaste typen av elakartad hjärntumör finns det begränsad kunskap om vilka faktorer som ökar risken. Tidigare studier har visat en skillnad i immunsvar vid diagnos hos gliompatienter i jämförelse med friska kontrollpersoner, och här undersöks om det finns samband mellan antikroppsnivåerna mot fyra vanliga virustyper – adenovirus, cytomegalovirus, Epstein-Barrvirus och varicella zoster-virus – och risken för att insjukna i gliom. Bakom delar av avhandlingen ligger ett världsunikt material från bland annat Medicinska biobanken i Umeå.

- Vi har haft en unik möjlighet att undersöka prover som många gånger togs flera år innan patienten fick sin gliomdiagnos. Därmed har vi kunnat minimera risken att sjukdomen som sådan eller behandlingen påverkar resultaten och det är inte tidigare gjort, säger Sara Sjöström.

I studien hade de personer som senare insjuknade med gliom lägre nivåer av en antikropp mot herpesviruset varicella zoster än de friska kontrollpersonerna. Detta virus orsakar vattkoppor och bältros, och när någon haft en sådan infektion finns den s.k. G-antikroppen kvar i blodet för resten av livet. Däremot hittades ingen koppling mellan antikroppsnivåerna mot de andra virusen och risken för gliom.

- Det här är ett mycket spännande fynd som skulle kunna tyda på att ett starkt immunförsvar kan känna igen små cancerförändringar och i bästa fall eliminera dem, menar Sara Sjöström. Just varicella zoster är ett virus som ligger sovande i nervsystemet efter att infektionen läkt ut, och det kan vara en anledning till att endast dess antikroppar visade sig vara skyddande.

Sara Sjöström, som är uppvuxen i Vännäs, är ST-läkare vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, enheten för onkologi, vid Umeå universitet. Hon kan nås på
mobil 070-299 44 79
e-post sara.sjostrom@onkologi.umu.se
porträttbild

Fredagen den 21 december försvarar Sara Sjöström, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Risk och prognosfaktorer vid malignt gliom (Engelsk titel: Risk and prognostic factors for malignant glioma).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, Biomedicinhuset, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är professor Monica Hegi, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Schweiz.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61905

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.