Skip to main content

Två Umeåforskare utsedda till Gunnar Öquist Fellows

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 15:56 CET

Växtfysiologen Olivier Keech, Umeå universitet, och cell- och molekylärbiologen Judith Felten, SLU, utses till årets Gunnar Öquist Fellows av Kempestiftelserna.

Utmärkelsen innebär att de får tre miljoner vardera till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom deras mentor.

Läs mer om Olivier Keechs forskning

Läs mer om Judith Feltens forskning

Pressbilder
Ange fotograf: Johan Gunséus

Om Gunnar Öquist Fellow
Detta är fjärde året i rad som forskare har utsetts till Gunnar Öquist Fellows. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris. Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungliga Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.