Skip to main content

Umeå-institution blir samarbetspartner till WHO

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:00 CEST

Ett nytt samarbetscenter för epidemiologisk övervakning av sjukdomar och för folkhälsoutbildning. Det har Enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, i dagarna blivit utnämnd till av Världshälsoorganisationen, WHO.

För att utnämnas till samarbetscenter av FN-organet WHO måste kandidatinstitutionen genomgå fyra utvärderingssteg. I den sammanställda utvärderingen från dessa steg bedöms 22 olika kriterier som bland annat berör dess forskning, utbildning, personal, lokaler och internationella aktiviteter. För Umeå-institutionen blev betyget för 15 av kriterierna 5 (= utmärkt), och för de resterande 7 kriterierna blev betyget 4 (= väldigt bra).

Utvärderingen kan laddas hem i Word-format här: http://www.umu.se/medodont/aktuellt/dokument/WHO_collaboration.doc

– Jag rankar detta som den finaste kollektiva utmärkelsen för vår institution hittills, framför allt vad gäller våra utbildningsprogram, säger Stig Wall, chef för enheten och professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap.

Umeå och Enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap blir genom utnämningen en viktig del i WHO:s planer på att förbättra och utveckla kapaciteten för kontroll av kroniska sjukdomar i u-länder. Enheten har en lång historia av engagemang i hälsoprojekt i de allra fattigaste länderna i världen, och detta tillsammans med WHO:s globala mandat kan få en väsentlig påverkan på folkhälsan.

För mer information, kontakta:
Professor Stig Wall via telefon 090-7851209, mobiltelefon 070-6629075 (säkrast) eller e-post: stig.wall@epiph.umu.se

WHO:s dr Derek Yach, e-post yachd@who.int, telefon +41 79 217 3404.

Flera bilder på Derek Yach finns att ladda ned här:
http://www.who.int/multimedia/thromboembolism/photo.html

Hans Fällman, informatör, medicinsk-odontologisk fakultet
E-post: hans.fallman@adm.umu.se
Tel: 090-786 64 65