Skip to main content

​Umeå universitet möter – ny samtalsserie där ledande politiker möter forskare

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 11:36 CET

Under rubriken Umeå universitet möter, bjuds några av Sveriges ledande politiker in till publika samtal med universitetets forskare. Först ut är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
 Vi vill skapa en plats för att vända och vrida på de svåra politiska frågorna, säger en av initiativtagarna, Malin Rönnblom, statsvetare.

Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och en ambition är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt. Därför startas nu samtalsserien ”Umeå universitetet möter”, där några av landets ledande politiker träffar några av våra egna forskare.

Samtalen är öppna för allmänheten och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

– Det är viktigt att det politiska samtalet förs i hela landet och det är framsynt av Umeå universitet att fokusera på demokrati ett valår som detta, säger moderator Sverker Olofsson.

– Umeå universitet vänder sig utåt, mot samhällsmedborgarna, och här får nationellt ledande politiker tala i ett geografiskt sammanhang som ofta framställs som perifert, säger Malin Rönnblom. Dessutom, dagens politiska samtal präglas allt för ofta av lättköpta poänger och konfrontation och det råder brist på sammanhang där demokratins utmaningar kan få ett utrymme. Med ”Umeå universitet möter” vill vi skapa ett sådant utrymme.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.

Se även Twitter: #umumöter


Umeå universitet möter

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00
Plats: Ljusgården, Lärarutbildningshuset.

Medverkande forskare: Sara Edenheim, UCGS; Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan; Katarina Pierre, Bildmuseet.


Partiledare Ulf Kristersson
Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30
Plats och medverkande forskare ännu ej fastställt.

Moderatorer vid evenemangen: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare


För mer information, kontakta gärna: 

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.