Skip to main content

Umeåprofessor leder högprofilmöte i London om hur humaniora kan förändra världen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 11:33 CET

Hur kan humanistisk kunskap och praktik förändra världen till det bättre? Det är den bärande frågan för ett två timmars internationellt högprofilmöte 21 november inför publik i centrala London under ledning av Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet.

Diskussionen om högskolans relation till det omgivande samhället är ett ämne som väcker alltmer intresse såväl i Sverige som internationellt. Medan medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap har en rätt naturlig kontaktyta utåt är humanioras roll mycket mer otydlig och omdebatterad.

På högprofilmötet 21 november på University of London kommer fem internationellt framstående forskare och ledare samman kring dessa frågor. Samtalet organiseras och modereras av professor Patrik Svensson vid Umeå universitet och ingår i ”Being Human Festival”, en återkommande festival för humaniora i Storbritannien och är en del av Svenssons forskningsprogram kring humaniora och digital humaniora. Den övergripande frågan som ställs är hur humanistisk kunskap och erfarenhet på allvar kan förändra världen till det bättre genom aktiv handling. Bland konkreta områden som kommer att beröras återfinns miljö och natur, etnicitet, det digitala samhället och Brexit.

Bland deltagarna finns Natalie Jeremijenko, forskare och konstnär vid New York University, som av Wired Science beskrivs som en av de tre-fyra mest dynamiska människorna på denna planet. David Theo Goldberg, chef för ett humanistiskt forskningsinstitut vid University of California, som publicerat ett femtontal böcker om bland annat etnicitet, ”race” och politisk teori, Gary Dirks, chef för ett forskningsinstitut för global fortlevnad på Arizona State University, som tidigare var president för BP i Kina och Asien, Barry Smith, professor i filosofi, institutledare, kognitionsvetare, sinnes- och smakforskare och internationell vinexpert vid School of Advanced Studies, London, och Gargi Bhattacharyya, professor vid University of East London, uppmärksammad författare till en rad böcker om radikal kapitalism, kriget mot terrorn, sexualitet och racism. Dessutom deltar flera personer digitalt varav två med anknytning till Umeå universitet – och publiken bjuds in i samtalet.

– Det här är några av de mest spännande, talföra och intensiva människor jag mött. Deltagarna är inte bara mycket framstående inom sina områden utan har också en stark vilja att aktivt förändra världen till det bättre. Det är en dröm att få föra samman dom i ett långt och djuplodande samtal inför publik på ”akademisk Center Court” i London, säger Patrik Svensson.

Patrik Svensson är professor i humaniora och informationsteknik, enheten för digital infrastruktur inom humanistisk forskning vid Umeå universitet. Han är också gästprofessor vid University of California at Los Angeles. Svenssons forskning handlar om digital humaniora som fält, forskningsinfrastruktur, visualisering och plats och lärande, och han kom just ut med boken ”Big Digital Humanities” (University of Michigan Press, 2016).

”Making a Real Difference”

Läs en intervju med Patrik Svensson hos brittiska Arts & Humanities Reseach Council

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik, enheten för digital infrastruktur inom humanistisk forskning vid Umeå universitet
E-post: patrik.svensson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.