Skip to main content

​Utvärdering av lärarutbildningar ger blandade omdömen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 09:41 CEST

Grundlärarutbildningen mot F-3 och 4-6 vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet medan förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem får ifrågasatt kvalitet. Detta enligt en nationell utvärdering från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Det här är en utvärdering som för vår del både innehåller både positiva och negativa omdömen. Det är mycket glädjande att grundlärarutbildningen F-3 och 4-6, får så många positiva omdömen, exempelvis när det gäller personal, utbildningsmiljö, progression samt uppföljnings- och åtgärdsarbete. Vid förskollärarutbildningen lyfts arbetet med jämställdhet som en särskild styrka, men utbildningen får också en del kritik som sammantaget gör att kvaliteten blir ifrågasatt, säger Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

UKÄ genomför en utvärdering av samtliga förskollärarar- och grundlärarutbildningar Sverige, och hittills har 67 utbildningar utvärderats. Sammantaget är det 35 utbildningar som får omdömet hög kvalitet och 32 som får ifrågasatt kvalitet.

När det gäller Umeå universitet konstaterar UKÄ i sitt beslut att förskollärarexamina inte uppfyller kvalitetskraven. Bristerna är framförallt kopplade till säkerställande av ett antal examensmål samt till examensarbetet i slutet av utbildningen. Däremot får förskollärarutbildningens upplägg och genomförande godkänt, liksom bedömningsområdena Personal, Utbildningsmiljö, Jämställdhet, Uppföljnings, återkopplings- och åtgärdsarbete, Studentinflytande och Arbetsliv och samverkan. Avseende grundlärarexamen mot fritidshem ifrågasätts två examensmål, resterande delar av utbildningen får godkänt.

– Även om det är mycket som är bra i utbildningen ser vi allvarligt på kritiken och har påbörjat ett genomgripande analys- och åtgärdsarbete för att komma tillrätta med bristerna. En av huvudinsatserna kommer att riktas mot att stärka upp arbetet med förberedelse inför utbildningens avslutande examensarbete, säger Maria Löfgren.

Lärosätena får ett år på sig att åtgärda bristerna. Därefter gör UKÄ en ny bedömning, samt tar ställning till om det finns skäl att besluta att examensrätt för någon av de kritiserade utbildningarna ska dras in.

Läs mer om utvärderingen hos Universitetskanslersämbetet, UKÄ

För mer information, kontakta gärna: 
Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 65 89, 070-333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.