Skip to main content

Välkommen till universitetets vårpromotion!

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 22:23 CEST

Lördagen den 21 maj är det dags för Umeå universitets vårpromotion, då nya doktorer och pristagare firas vid en högtidlig ceremoni i Aula Nordica. Firandet inleds redan på torsdagen då pristagare och nya excellenta lärare håller föredrag och samtalar.

Vid vårens högtid promoveras universitetets nya doktorer, det vill säga de som har skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Under lördagens två timmar långa ceremoni i Aula Nordica får totalt 66 nya doktorer ta emot doktorshatt eller lagerkrans, samt guldring och diplom. Under ceremonin delas också pedagogiska och vetenskapliga priser ut.

– I år promoverar vi Umeå universitets första teologie doktor och det känns naturligtvis extra spännande, berättar Charlotte Wiberg, ceremonimästare vid Umeå universitet.

Högtiden inleds torsdag den 19 maj med öppna fördrag och samtal under ledning av universitetslektor P O Ågren.

Föredrag och samtal torsdag 19 maj, Vardagsrummet, Humanisthuset

9.00-9.45 Föredrag av pristagare

Samverkan – avgörande för utveckling av smart miljöteknik. Mats Tysklind, Kemiska institutionen

Hur påverkar chefer medarbetares hälsa och välmående? Susanne Tafvelin, Institutionen för psykologi

10.00-12.00 Pedagogiska samtal med årets pedagogiska pristagare

13.00-15.00 Tematiserade pedagogiska samtal med årets excellenta lärare

Introduktion av prorektor Anders Fällström.

Teman:

  • Pedagogiskt ledarskap
  • Internationalisering
  • Framtidens undervisningsformer

Pristagare och excellenta lärare som deltar i samtalen

Ceremoni 21 maj, Aula Nordica

Ceremonin på lördag är öppen för allmänheten. Dörrarna in till aulan öppnar cirka 15.30. Några få rader är reserverade, i övriga gäller fri placering. Platserna ska vara intagna senast 15.50.

Programmet för ceremonin

För mer information, kontakta gärna:
Charlotte Wiberg, ceremonimästare
Telefon: 070-201 15 40
E-post: charlotte.wiberg@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.