Skip to main content

Västerbotten lanserar stor befolkningsstudie med fokus på barns hälsa

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:00 CEST

Idag lanserar Umeå universitet och Västerbottens läns landsting Northpop, en longitudinell studie som fokuserar på risk- och friskfaktorer för att kunna förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD. Alla blivande föräldrar i Västerbotten bjuds in att bidra till forskningsprojektet som samlar hälsodata från graviditetens mitt tills barnet är 7 år.

– Långsiktiga befolkningsstudier för folkhälsoforskning är en stolt tradition här i Västerbotten men fram till nu har vi inte haft någon studie som specifikt fokuserat på livets första skede, säger professor Magnus Domellöf, som är barnläkare och huvudansvarig för Northpop.
– Vi har kunnat följa hur astma, allergier, övervikt och skolsvårigheter ökat bland barn de senaste decennierna. Men vi har saknat ett brett forskningsunderlag med hälsodata för att kunna undersöka vilken roll som arv och miljö under livets första del egentligen spelar.

Förebyggande forskning kring livets hälsogrundläggande fas
Med befolkningsstudien Northpop skapas viktiga förutsättningar för framtida medicinsk forskning kring sjukdomar som är vanliga hos barn. Målet med att studera riskfaktorerna är att kunna utveckla bättre metoder för att barn ska bli friska. Bland de riskfaktorer som ska studeras i Northpop finns påverkbara faktorer såsom näringsbrister under graviditeten, exponering för miljögifter under graviditeten, stress hos den gravida kvinnan samt barnets kostvanor och tidiga uppväxtmiljö, inklusive utvecklingen av barnets normala tarmflora. Men man kommer också att studera samspelet mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer.

– Det finns indikationer på att bland annat D-vitaminbrist, jodbrist, stress och exponering för miljögifter kan vara vanligare än vad vi tidigare trott. Dessa riskfaktorer kan påverka hjärnans utveckling hos foster och småbarn, vilket kan leda till senare skolproblem och beteendeproblem, inklusive ADHD och autismliknande tillstånd, säger Magnus Domellöf.

Provtagningar vid rutinmässiga hälsokontroller
Deltagarnas prover som lämnas i Northpop-studien kommer förvaras frysta i en biobank vid Norrlands universitetssjukhus. Det ingår också webbaserade enkäter för föräldrarna med frågor om barnets och familjens hälsa, sjukdomar samt kost- och levnadsvanor. Tillsammans med föräldrarnas enkätsvar om kost kommer proverna utgöra ett brett och värdefullt forskningsunderlag för att kunna identifiera faktorer som påverkar hälsan hos barn.

Ett av syftena med studien är att undersöka hur den viktiga tarmfloran hos små barn påverkar deras hälsa senare i livet.

– Vi vet att tarmflora och specifikt rubbningar i den bakteriella sammansättningen påverkar ämnesomsättningen och immunförsvaret, säger docent Christina West, som är barnläkare och forskningsansvarig i Northpop.
– En förändrad sammansättning av tarmfloran föreslås påverka risken att barn utvecklar allergiska sjukdomar men även fetma och beteendeproblematiken ADHD. Detta är något vi genom Northpop hoppas kunna detaljstudera i ett långt perspektiv.

Rekrytera 10 000 studiedeltagare inom fem år
I Northpop kommer vårdpersonal att samla in hälsodata från barnet i samband med rutinmässiga hälsokontroller fram till att barnet är 7 år. Information om frivilligt deltagande i Northpop kommer skickas till samtliga gravida i Västerbotten och för att nå en bred bas av deltagare ska informationsmaterialet även utformas på andra språk som är vanliga i länet.

– Vi hoppas kunna erbjuda alla blivande småbarnsfamiljer i Västerbotten möjlighet att delta i Northpopstudien eftersom varje deltagares bidrag är värdefullt, säger Hanna Nyström, som är ansvarig studiebarnmorska i Northpop.

Rekryteringen, som väntas pågå under fem år, ska ske i samband med den rutinmässiga ultraljudsundersökningen som utförs vid graviditetens 18:e vecka. Studien inleds idag i Umeå och kommer att starta i Skellefteå och Lycksele under hösten.

De forskningsresultat som Northpop så småningom kommer att generera publiceras dels i vetenskapliga tidskrifter och kommer även att delas med deltagare och allmänheten.

Mer information om Northpop och hur studien går till finns på projektsidan: www.northpop.se

Kontaktpersoner:
Magnus Domellöf, Professor och Barnläkare
Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 090-785 2128
E-post: magnus.domellof@umu.se

Christina West, Docent och Barnläkare
Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 090-785 2111
Epost: christina.west@umu.se

Hanna Nyström, Ansvarig studiebarnmorska
Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för pediatrik, Umeå universitet
Telefon: 072-245 4557
E-post: info@northpop.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.