Skip to main content

Vilka resultat ger utbildningspsykoterapi på psykologprogrammet?

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 08:52 CEST

En ny avhandling studerar hur klienter och terapeuter har utvecklats under utbildningsterapi på psykologprogrammets grundläggande nivå vid Umeå universitet. Resultatet visar att klienterna fått en måttlig positiv förändring.

– Klienternas psykiska symtom minskar och deras självbild blir mer positiv. Detta resultat är något sämre än vad professionella psykoterapeuter presterar. Dock kan resultatet ses som bra, eftersom klienterna inte var alltför dåliga innan terapin, och därför inte hade så stor potential att förändras, säger Inga Dennhag, som skrivit avhandlingen.

I studien undersöks om man utifrån klientens självbild kan förutsäga symtomminskning i terapin. Klienter med en negativ och kontrollerande självbild har störst symtomminskning. Klienter med en negativ självbild före terapin, har ett större psykiskt lidande och är mer motiverad till förändring. Klienter med en kontrollerande självbild kan tillgodogöra sig terapin på ett konstruktivt sätt genom att exempelvis fullfölja terapin och göra sina hemuppgifter.

Avhandlingen undersöker även hur kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psykoterapi, samt hur tidsfaktorerna en eller två terminers terapi påverkar resultatet. Klienterna i kognitiv beteendeterapi (två terminer) och i psykodynamisk terapi (en termin) fick bäst resultat, d.v.s. störst symtomminskning och en mer positiv självbild.
– I kognitiv beteendeterapi lär sig studenterna många tekniker och det behövs tid för detta. Studenterna blir mer effektiva i lång terapi, där de även hinner koncentrera sig på klientens specifika problem.

Inga Dennhag tog även reda på vilka professionella egenskaper och förhållningssätt studenterna utvecklar under utbildningstiden. Det skedde en större utveckling i studenternas tekniska skicklighet än i deras relationella förmågor.
– Studenterna är kanske mest motiverade att utveckla sin skicklighet. Dessutom har studenterna svårt att förändra de negativa känslorna som kan uppstå i terapirummet, såsom ångest och uttråkningskänslor. Dessa negativa känslor kan bero på studenternas personliga erfarenheter, klienternas överföringskänslor eller annat, säger Inga Dennhag.

Inga Dennhag har en psykologexamen från Umeå universitet. Hon har därefter arbetat som klinisk psykolog inom öppenvårdpsykiatrin i Lycksele. Ett par år senare började hon som adjunkt vid institutionen för psykologi och så småningom började hon avhandlingsarbetet inom projektet Effekter av utbildningsterapier (EUT). Inga Dennhag har under tiden för avhandlingen även varit på ett studentutbyte till Center for Psychotherapy Research, Philadelphia, USA. Där jobbade hon med två forskningsstudier på kokainmissbrukande patienter.

Läs hela eller delar av avhandlingen:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59545

Fakta om disputationen
Måndagen den 22 oktober försvarade Inga Dennhag, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Learning psychotherapy: An effectiveness study of clients and therapists. Opponent var professor Jon Monsen från Oslo universitet, Oslo, Norway.

För mer information kontakta gärna:
Inga Dennhag
Institutionen för psykologi, Umeå universitet
E-post: inga.dennhag@psy.umu.se
Telefon: 090-786 56 33

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.