Skip to main content

Nytt metodstöd hjälp vid ohälsa på jobbet

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 07:21 CEST

Ett verktyg har utarbetats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten för att arbetsgivare ska kunna känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av arbetet. Detta för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar.

– Arbetsrelaterad ohälsa är ett stort samhällsproblem, både med tanke på det lidande det skapar för den enskilde och med tanke på vilka kostnader det medför för arbetsgivarna och för sjukförsäkringssystemet, säger Therese Eskilsson, projektledare och lektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Metodstödet som har tagits fram innehåller dels en beskrivning av varningssignaler som medarbetare kan uppvisa i samband med ohälsa i arbetet, dels en praktisk modell för hur samtal med medarbetaren kan utformas för att ringa in problemet. Därefter ges en vägledning för hur arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån ohälsan så att medarbetaren kan må bättre och klara av sitt arbete på ett bättre sätt. Syftet är att det ska förhindra sjukskrivning eller underlätta för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet.

Med tanke på hur utbrett problemet med stress och ohälsa på arbetsplatser är – siffror från Arbetsmiljöverket visar att nästan tre av tio upplever besvär orsakad av sitt arbete – kunde man kanske vänta sig en uppsjö med litteratur på området, men det nu presenterade metodstödet är tämligen unikt i sitt slag med kombinationen av stöd för hur arbetsgivaren kan känna igen och komma tillrätta med problemet.

– Delvis handlar det för chefer om att faktiskt våga fråga. Men det måste också göras på ett sätt som inte skuldbelägger den drabbade och därmed förvärrar problemet utan är inriktat på att förstå orsakerna och hitta lösningar. Då är det värdefullt med en vägledning som grund, säger Therese Eskilsson.

Till projektet Arbetsplatsdialog AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro 

För mer information, kontakta gärna:
Therese Eskilsson
Telefon: 090-786 91 38
Mobil: 073-207 22 07
E-post: therese.eskilsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.