Skip to main content

Pressmeddelanden

Hälsostudie med barnfokus växer norrut

Hälsostudie med barnfokus växer norrut

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 07:12 CEST

Från och med i höst kommer föräldrar som väntar barn även i Skellefteå att bjudas in till hälsoundersökningen Northpop. Det är en långtidsstudie med fokus på barns hälsa, där just nu 3 000 västerbottniska familjer deltar.

Gåband vid skrivbordet ökade aktiviteten – på jobbet

Gåband vid skrivbordet ökade aktiviteten – på jobbet

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 08:15 CET

Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läkemedel ger chans till behandling av Skelleftesjukan

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 14:38 CEST

Dödligheten minskade markant för patienter med Skelleftesjukan som fick läkemedelssubstansen tafamidis. Även sjukhusinläggningarna minskade och patienterna fick bättre rörelseförmåga och livskvalitet. Det visar en internationell studie som patienter i Västerbotten har deltagit i.

Kontinuitet och tillgänglighet viktigt efter upprepad tvångsvård för missbruk

Kontinuitet och tillgänglighet viktigt efter upprepad tvångsvård för missbruk

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:50 CET

Mer än varannan som dömts till tvångsvård för missbruk avvek från behandling. Det är främst yngre klienter som avviker och det går att se en koppling med högre risk att dö i förtid. Det är ett av resultaten som Robert Grahn visar i en ny avhandling vid Umeå universitet.

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 15:03 CEST

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom och samsjuklighet med hjärt-kärlsjukdomar är vanligt. Underdiagnostiken bidrar till bristande kunskaper om förekomst och prognostisk betydelse av hjärtkärlsjukdom hos dem med KOL. Studier visar att ett vanligt EKG kan identifiera förändringar av prognostisk betydelse och att förändringarna ökar med svårighetsgrad av KOL.

Insikter om hur virus utnyttjar kolhydrater kan bli användbara i cancerbehandling

Insikter om hur virus utnyttjar kolhydrater kan bli användbara i cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 15:40 CEST

En del adenovirus kan använda kroppens koagulationsfaktorer för att ta sig in i våra celler, en egenskap som kan ha effekt på det vanliga virusets förmåga att infektera oss. Andra adenovirus binda till specifika kolhydrater som överuttrycks på flera cancerformer. Upptäckterna kan komma att användas vid utveckling av nya adenovirus-baserade cancerbehandlingar.

​Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

​Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2015 10:16 CET

Vårdpersonal i äldreomsorg uppvisar högre nivåer av samvetsstress, den stress dåligt samvete ger, än vad tidigare forskning har visat. Det konstaterar Johan Åhlin i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 20 mars.

Umeåforskning nu i bokform: Nya insikter om diabetes

Umeåforskning nu i bokform: Nya insikter om diabetes

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2012 13:03 CET

Ökar typ 1-diabetes bland barn? Kan man ärva sjukdomen? Hur undviker man att få diabetes? är några av de frågor som besvaras i boken från Forskningens dag 2012 – ”Nya insikter om diabetes”.

20 miljoner till innovativ industriteknologi

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2012 08:27 CEST

Vinnova satsar 10 miljoner kronor på konsortiet runt UMIT Research Lab vid Umeå universitet. Medverkande industrier går in med lika mycket medel. Med smartare metoder för simulering ska nu framtagandet av nya industriprodukter bli effektivare.

Tonsättaren Anders Lind klonar sig själv i nytt konceptverk!

Tonsättaren Anders Lind klonar sig själv i nytt konceptverk!

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2012 09:08 CEST

Konstnärlige ledaren Anders Lind, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, uruppför sitt nya verk vid Norrlandsoperan lördag 19/5. Verket betitlas 4XLIND och består av en konsert med en klonad pianokvartett, där 4 pianister musicerar tillsammans från 4 olika akustiskt karaktäristiska platser och rum. Lind experimenterar även med olika sätt att använda videoprojektion vid framföranden.