Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2014 09:17 CEST

Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

Umeåforskare belönas för framstående doktorsarbete

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2011 13:01 CET

Statsvetaren Anna Zachrissons avhandling om hur skyddade naturområden bör förvaltas har utsetts till årets framstående doktorsarbete av Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA. Hon tar emot priset i kungaparets närvaro den 28 januari.