Skip to main content

Pressmeddelanden

Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 08:31 CET

Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner.

Den globala variationen i kolets kretslopp i sjöar får sin förklaring

Den globala variationen i kolets kretslopp i sjöar får sin förklaring

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 12:52 CEST

Det finns slående regionala skillnader för hur flödet av kol ser ut i sjöar. Ett internationellt team lett av ekologen David Seekell vid Umeå universitet beskriver de processer som skapar skillnaderna, vilket ger nya insikter i sjöarnas roll i kolets globala kretslopp. Tidskriften Limnology & Oceanography: Letters har publicerat resultaten.

​​Spår av en historisk renskötsel är fortfarande synliga efter 100 år

​​Spår av en historisk renskötsel är fortfarande synliga efter 100 år

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:19 CET

Nu när julen närmar sig förknippar många renar med de hjälpsamma djuren som drar tomtens släde. Men renar är även djur som har påverkat ekosystemen i Sveriges fjäll och skogar i århundraden. Dessa spår efter en historiska markanvändning har Dagmar Egelkraut använt som experiment i sin avhandling för att förstå vilka processer som leder till förändringar eller stabilitet hos vegetationen.

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 15:03 CEST

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom och samsjuklighet med hjärt-kärlsjukdomar är vanligt. Underdiagnostiken bidrar till bristande kunskaper om förekomst och prognostisk betydelse av hjärtkärlsjukdom hos dem med KOL. Studier visar att ett vanligt EKG kan identifiera förändringar av prognostisk betydelse och att förändringarna ökar med svårighetsgrad av KOL.

KOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

KOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 07:00 CET

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är mer underviktiga än friska. KOL drabbar betydligt oftare kvinnor än män och problem med undervikt är också betydligt svårare hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Förbättrade kunskaper om hur KOL påverkar energiförbrukningen kan hjälpa patienter att förbättra sitt energiintag och i förlängningen även sjukdomsförloppet.

Prestigefylld miljöprofessur till Umeå universitet

Prestigefylld miljöprofessur till Umeå universitet

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 11:42 CET

​Arktiskännaren och Grönlandsexperten John Anderson, professor vid Loughborough University i England, har utsetts till innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2017–18. Värdar blir Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Climate Impacts Research Centre vid Umeå universitet.

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 07:00 CEST

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har minskat medan astma ökat i Norrbottens befolkning under de senaste två decennierna. Det är oklart varför astma ökat, men minskningen av KOL kan bero på årtionden av minskad rökning. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Molekylära nanoremsor gör elektroner supersnabba

Molekylära nanoremsor gör elektroner supersnabba

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 08:06 CEST

Fysiker vid Umeå universitet har tillsammans med forskare vid UC Berkeley, USA, utvecklat en metod för att framställa ett nytt unikt material som liknar grafenremsor men i molekylär form. Materialet kan bli en viktig pusselbit i den fortsatta utvecklingen av organiska solceller. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ACS Nano.

Historisk markanvändning spelar roll för kolhalten i nordliga sjöar

Historisk markanvändning spelar roll för kolhalten i nordliga sjöar

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 15:27 CEST

Den historiska bilden är viktig när man ska försöka förstå miljön och förutsäga hur den kan förändras i framtiden. Det menar forskare vid Umeå universitet som med analyser av sedimentkärnor från sjöar kunnat se hur kolhalten varierat beroende på naturens egen långsiktiga dynamik, men även av människans påverkan under hundratals år. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften PNAS.

34 föreläsningar på 3 dagar under Umeå universitets årshögtid

34 föreläsningar på 3 dagar under Umeå universitets årshögtid

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2014 12:32 CEST

Diabetes, ortnamn, livspussel, narkolepsi, barnallergier och lärdomar från Mount Everest – Umeå universitets årshögtid den 16–18 oktober bjuder på ett brett populärvetenskapligt program med bland annat Yngve Gustafson, Gert Klötzke, Britta Marakatt-Labba och Börje Hörnlund. En av högtidens höjdpunkter är lördagens ceremoni, då 7 hedersdoktorer, 15 professorer och 12 pristagare uppmärksammas.

Lokal muskelträning ökar fysisk förmåga vid lungsjukdom

Lokal muskelträning ökar fysisk förmåga vid lungsjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2014 14:17 CEST

Träning med en arm eller ett ben i taget, så kallad lokal muskelträning, ger positiva effekter på den fysiska förmågan hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det konstaterar André Nyberg i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 23 maj.

Norrländska bäckar och sjöar avger stora mängder kol

Norrländska bäckar och sjöar avger stora mängder kol

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2014 09:10 CET

I sin avhandling visar geovetaren Erik Lundin att nordliga bäckar och sjöar är hotspots för utsläpp av koldioxid och metan till atmosfären. Erik försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 31 januari.

Styrketräning kan hjälpa lungsjuka

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2010 09:00 CEST

Styrketräning bör ingå i rehabiliteringsprogrammet för patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL, skriver Tania Janaudis Ferreira i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 15 september.

Immunförsvarsceller aktiva vid KOL

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2010 08:54 CEST

Att sluta röka är första och bästa sättet att undvika kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, men immunförsvaret har en central roll vid sjukdomen, skriver Ester Roos Engstrand i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 4 juni.