Skip to main content

Pressmeddelanden

Biomarkörer leder till den individuellt mest effektiva prostatacancerbehandlingen

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 12:00 CET

Spår i blodet av tumörutsöndrade biomarkörer skulle kunna användas för att identifiera vilka patienter med svår kastrationsresistent prostatacancer som skulle gynnas av nya målsökande behandlingar, enligt en artikel i The Prostate. Forskningen syftar till att utveckla en metod för individanpassad och skräddarsydd cancerbehandling beroende på vilken behandlingsform som skulle vara mest effektiv.

Nya insikter om signalproteiners roll i spridning av prostatacancer

Nya insikter om signalproteiners roll i spridning av prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 20:00 CEST

Forskning kring hur proteiner inuti celler påverkar cellernas rörelse- och delningsförmåga via ett signalsystem har gett nya insikter som kan vara användbara för att utveckla sätt att tidigare upptäcka aggressiv prostatacancer. Detta enligt forskning gjord vid Umeå och Uppsala universitet som beskrivs i tidskriften Science Signaling.

Olika långtidsbiverkningar efter strålbehandling och operation av prostatacancer

Olika långtidsbiverkningar efter strålbehandling och operation av prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 09:39 CET

Behandlingsalternativen för prostatacancer har olika biverkningar både på kort och långt sikt. Långtidsbiverkningar är generellt sett vanligare efter strålbehandling än efter operation. Båda behandlingarna kan leda till försämrade erektionsförmåga, men risken är större efter operation. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Prostatacancerbehandling kan ges i högre dos per tillfälle och under kortare period

Prostatacancerbehandling kan ges i högre dos per tillfälle och under kortare period

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 07:00 CEST

En studie har undersökt biverkningar från strålbehandling hos män med mellanrisk prostatacancer. Forskare har jämfört biverkningar från hypofraktionerad strålbehandling (7 tillfällen med hög dos under 2,5 veckor) med en standardbehandling (39 strålningstillfällen med låg dos under 8 veckor), utan att se någon signifikant skillnad i andel biverkningar på urin-, tarm- samt sexuell funktion.

Radikalbehandling och noggrann utredning kan halvera risken att dö av svår prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2016 09:28 CEST

Män med mycket avancerad prostatacancer som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar (strålbehandling eller operation) hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet. Detta visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publicerats i European Urology.

Ärftlighet en viktig faktor för både beskedlig och allvarlig prostatacancer

Ärftlighet en viktig faktor för både beskedlig och allvarlig prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 10:04 CEST

Forskare vid Umeå och Lunds universitet har beräknat de absoluta riskerna att drabbas av olika former av prostatacancer hos män med sjukdomen i släkten. Män med bröder som haft prostatacancer har en dubbelt så hög risk att själva få diagnosen och nästan dubbelt så hög risk för en allvarlig form jämfört med normalbefolkningen. Detta enligt en ny studie i Journal of the National Cancer Institute.

Nytt sätt att diagnostisera farlig prostatacancer

Nytt sätt att diagnostisera farlig prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 12:21 CEST

För att växa och spridas behöver prostatatumörer påverka den omgivande normala vävnaden. Ju farligare tumör desto mer förändras hela organet. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs forskning som visar att normal prostatavävnad ”färgas” av närliggande tumörer och att ett flertal biomarkörer skulle kunna förbättra dagens begränsade diagnosmetoder för aggressiv prostatacancer.

Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 15:23 CEST

En longitudinell nordisk studie som jämfört resultaten av antihormonbehandlingar med eller utan tillägg av lokal strålbehandling visar att den kombinerade behandlingsformen av prostatacancer halverade risken att dö av prostatacancern 15 år efter diagnos. Detta enligt en uppföljningsstudie som nyligen publicerats i European Urology.

​Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning

​Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2015 13:10 CET

Med hjälp av så kallad PSA-testning är det möjligt att identifiera vilka män som har ökad risk att drabbas av metastaserad prostatacancer upp till 20 år senare i livet. Det visar forskare från bland annat Umeå universitet i en artikel som publiceras i tidskriften European Urology.

Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2015 11:24 CET

Vilken strålbehandling är effektivast vid prostatacancer – stora doser under kort tid eller små doser under längre tid? Detta testas i en studie som initierats och leds av Anders Widmark, professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Livsstil och längd påverkar risken för cancer

Livsstil och längd påverkar risken för cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 11:05 CEST

Halterna av manliga könshormoner i blodet påverkar inte risken för prostatacancer. Däremot har längre personer en ökad risk att drabbas av cancer och även dö på grund av cancer, jämfört med korta personer. Det visar Sara Wirén i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 5 juni.

Nyupptäckt mekanism visar hur cancerceller sprids i kroppen

Nyupptäckt mekanism visar hur cancerceller sprids i kroppen

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2014 13:26 CEST

Upptäckten av en ny mekanism, som förklarar hur vissa typer av cancerceller gör för att sprida sig i kroppen, kan både leda till nya behandlingsmetoder och till ett nytt sätt att avgöra hur allvarlig sjukdom patienter med exempelvis prostatacancer har. Det skriver Shyam Kumar Gudey i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 11 april.

Ökat stöd för att strålbehandling minskar risken att avlida vid aggressiv prostatacancer

Ökat stöd för att strålbehandling minskar risken att avlida vid aggressiv prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2014 13:13 CET

Patienter med stora och lokalt aggressiva prostatatumörer får kraftigt förbättrad överlevnad efter lokal strålbehandling. Det visar en uppdatering av en unik nordisk prostatacancerstudie, som leds från Umeå universitet.

Ohälsosam livsstil ökar risken för cancer

Ohälsosam livsstil ökar risken för cancer

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2014 10:30 CET

En ohälsosam diet och livsstil ökar risken för njur- och urinblåsecancer och även för död orsakad av prostata-, njur- och urinblåsecancer. Detta visar Christel Häggström i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 24 januari.

Nyupptäckt signalväg ger hopp om bättre cancerbehandling

Nyupptäckt signalväg ger hopp om bättre cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2014 12:04 CET

Forskare vid Umeå och Uppsala universitet har i en studie upptäckt en ny signalväg som gör cancerceller aggressiva. Fynden kan leda till förbättrade behandlingsalternativ för avancerad prostatacancer, men även för bröst- och lungcancer.

Färre män med prostatacancer skelettröntgas i onödan

Färre män med prostatacancer skelettröntgas i onödan

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2013 00:00 CEST

Allt färre män i Sverige som drabbats av prostatacancer genomgår skelettröntgen i onödan. Antalet undersökningar av skelettet på män med lågrisktumörer i prostatan har minskat tiofaldigt under 2000-talet. Det visar en studie vid Umeå universitet gjord i samarbete med forskare i Uppsala och New York.

Medel mot prostataförstoring kan minska cancerrisk

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2013 08:57 CEST

Behandling med så kallade 5-alfa-reduktashämmare, 5-ARI, vid prostataförstoring, kan minska risken för utveckling av prostatacancer. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Äldre män med avancerad prostatacancer behandlas sällan med cytostatika

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2013 17:55 CET

Få män över 70 år får cytostatikabehandling mot avancerad prostatacancer och det finns också geografiska skillnader. Det visar en ny studie från forskare vid universiteten i Göteborg och Umeå.

Övervikt och högt blodtryck ökar dödsrisken vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2012 06:01 CEST

Män med prostatacancer löper ökad risk för att dö i sjukdomen om de har övervikt eller högt blodtryck. Det är huvudresultatet från en stor europeisk studie som har letts av forskare vid Umeå universitet.

Orsakar en bakterie prostatacancer?

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2012 09:01 CEST

En vanlig hudbakterie som finns i prostatakörteln skulle kunna orsaka en kronisk inflammation som senare kan ge upphov till cancer, skriver Johanna Bergh Drott i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 26 oktober.