Fler besökare på Umeås bad 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 14:23 CET

Under 2018 ökade besökarantalet till Umeå kommuns badanläggningar totalt. Medan samtliga utomhusanläggningarna ökade i antalet besökare tappade inomhusbaden, förutom Sävar simhall, i antalet besök. Minskningen av antalet besök skedde framförallt under sommaren och under de perioder man satsat på förberedande simundervisning för barn i förskoleklass.

Under verksamhetsåret 2018 hade Umeå kommuns badanläggningar sammanlagt 386 554 besökare, vilket är en ökning med cirka 7 200 sedan 2017. Navet hade 229 620 besökare 2018 (238 245 besökare 2017) vilket inte når upp till besöksmålet på 260 000 besökare.

Bakom minskningen i antalet besök till inomhusbaden står främst sommarperioden då exempelvis Navet hade ett stort tapp jämfört med sommaren 2017.

Utomhusbaden mest populära under sommaren

– Sommaren 2018 var otroligt varm vilket gjorde att Umelagun var första valet för många badsugna. Vi har samma personal som arbetar på Umelagun och Navet vilket innebär att vi ser dem som ett komplement till varandra. Oavsett väder och årstid finns det alltid fina badmöjligheter och att vi ökar totalt sett är positivt, säger Patrik Samuelsson.

Den varma sommaren gav ett uppsving för samtliga utomhusbad (Vallabadet, Obbolabadet och Umelagun). Under sommarperioden hade exempelvis Umelagun en stor ökning jämfört med året innan. Under juni–augusti hade utomhusbadet cirka 37 000 besökare jämfört med 24 000 år 2017.

Bland de andra baden ökade besöken på Obbolabadet med cirka 1 900 besök, Vallabadet med 4 000 besök och Sävar simhall med 400 besök medan Storsjöhallen minskade med cirka 1 500 besök och Hemgården bad och gym med 1 700.

Fokus på vattenvaneträning och vattensäkerhet under 2018

Under 2018 ansökte och fick Umeå kommuns bad stadsbidrag från Socialstyrelsen för att hålla förberedande simundervisning för barn i förskoleklass. Satsningen genomfördes under både vårterminen och höstterminen där kommunens samtliga skolor erbjöds förberedande simundervisning utöver den ordinarie simundervisningen. Därmed bussades två årskullar förskoleklasselever till kommunens samtliga inomhusbad.

– 3 000 sexåringar togs emot för fyra omgångar vattenvaneträning under året. Vi valde att prioritera den här långsiktiga satsningen för ökad vattenvana och vattensäkerhet när tillfället gavs. Personalen gjorde en heroisk insats. Samtidigt innebar det att vi inte hade samma möjligheter att satsa på aktiviteter för andra målgrupper under året vilket också kan vara en bidragande orsak till minskat antal besök, säger Patrik Samuelsson, chef för avdelning bad på Umeå kommun.

Umeå kommuns bad består av anläggningarna Navet, Storsjöhallen, Sävar simhall, Vallabadet, Obbolabadet, Umelagun samt Hemgården bad och gym. Se statistik för samtliga bad i relaterat dokument längst ner på sidan.

Mer information:

Patrik Samuelsson
avdelningchef bad
Umeå kommun
070-296 22 98
patrik.samuelsson@umea.se

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Under 2018 ökade besökarantalet till Umeå kommuns badanläggningar totalt. Medan samtliga utomhusanläggningarna ökade i antalet besökare tappade inomhusbaden, förutom Sävar simhall, i antalet besök. Minskningen av antalet besök skedde framförallt under sommaren och under de perioder man satsat på förberedande simundervisning för barn i förskoleklass.

Läs vidare »

Åtgärder på Navet har gett goda resultat på luft- och vattenkvalitén

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:10 CEST

Under det senaste året har flera åtgärder vidtagits för att förbättra luft- och vattenkvalitén i Navet. Nya mätningar visar att det gett resultat och att bland annat triklomarinhalterna nu ligger väl under rekommenderade värden.

Mätningar har tidigare visat att Navet legat under gränsvärdena för trikloramin, en gas som kan irritera ögon och andningsvägarnas slemhinnor. Trots detta har vissa simmare som vistas ofta i bassängen upplevt obehag. För att komma till rätta med detta har flera åtgärder vidtagits, bland annat har man installerat tropikfläktar som förflyttar luften ner mot vattenytan och på så sätt ökar luftombytet närmast vattenytan, justerat upp pH-värdet samt installerat solskydd längs långsidan av 50-metersbassängen.

Vid den senaste utökade mätningen har halterna av trikloramin sjunkit ytterligare. Halterna ligger nu mellan 80 och 90 µg/m3 till skillnad från tidigare 320 µg/m3. Folkhälsomyndigheten diskuterar ett förslag om rekommenderat gränsvärde på 200-500 µg/m3.

– Det känns bra att de åtgärder vi genomfört har gett så bra resultat. Eftersom vi gör kontrollmätningar dagligen kan vi göra justeringar och genomföra ytterligare åtgärder vid behov, säger Lars-Olof Uhlin, enhetschef på Navet.

Mer information:

Lars-Olof Uhlin
enhetschef
Navet
Umeå kommun
090-16 40 91
070-328 10 13
larsolov.uhlin@umea.se

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Under det senaste året har flera åtgärder vidtagits för att förbättra luft- och vattenkvalitén i Navet. Nya mätningar visar att det gett resultat och att bland annat triklomarinhalterna nu ligger väl under rekommenderade värden.

Läs vidare »

Förberedande simundervisning för alla elever i förskoleklass

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 14:29 CET

Med start under våren kommer alla elever i Umeå kommuns förskoleklasser ha möjlighet att bli vän med vattnet. Tack vare en statlig satsning erbjuds alla förskoleklasser förberedande simundervisning på baden i Umeå.

Ett år med Navet – en summering av första helåret

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 16:14 CET

Navet summerar 2017 med 240 000 besökare och flera lyckade arrangemang, bland annat stora simtävlingar. Samtidigt visar årsbokslutet ett negativt resultat på cirka 5 miljoner kronor vilket bland annat beror på att man inte haft full täckning för hyran.

Gratis badskoj för Umeås grundskoleelever

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 08:34 CET

Under sportlovet badar alla barn i förskoleklass och upp till årskurs 9 i Umeå kommun gratis på kommunens badanläggningar. Bidraget som gör lovsatsningen möjlig kommer från Socialstyrelsen som vill möjliggöra gratis lovaktiviteter för alla grundskoleelever.

Succé – rekordmånga äldre tränar i Umeå

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 07:30 CET

Satsningen på äldres fysiska aktivitet som inleddes 2017 har blivit en succé. Under 2017 registrerades närmare 40 000 besök av personer på över 65 år på Umeå kommuns badanläggningar och under inledningsveckan 2018 löste 150 seniorer på 75 år eller äldre ut ett tränings- och badkort.

Gratis bad och träning för alla som är 75 år och äldre

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 10:04 CET

Under hela 2018 har den som är 75 år eller äldre möjlighet att träna gratis på Storsjöhallen, Navet och Sävar simhall. Erbjudandet är en del av Umeå kommuns satsning på ökad fysisk aktivitet hos äldre.

Alla som är 75 år eller äldre har möjlighet att skaffa ett gratis träningskort som gäller både bad och träning i de tre olika anläggningarna. Dessutom finns ytterligare flera aktiviteter utan kostnad för alla som är 65 år och äldre:

 • Friidrott på Nolia (tisdagar)
 • Gymträning med PT på Sävar simhall (onsdagar)
 • Yoga senior power på Vallabadet (fredagar)
 • Vattenträning på Vallabadet (tisdagar)
 • Vattenyogakurs på Hemgården (måndagar, fullbokad)
 • Gymträning med PT på Hemgården (dag inte klart än)
 • Gymträning med PT på Storsjöhallen (torsdagar)

För att ta del av erbjudandena, kontakta respektive anläggning. För att träna i friidrottshallen på Nolia är det bara att dyka upp. Träningen äger rum varje tisdag, klockan 11–12, ingen föranmälan krävs.

Träning minskar risken för fall och ökar livskvaliteten

Kyla och halka kan vara ett hinder för många att ta sig ut och röra på sig under vinter och tidig vår. Träning i badhus, simhall eller friidrottshall är ett bra alternativ där man kan röra sig med eller utan gånghjälpmedel i behaglig temperatur.

– Genom att träna behåller och förbättrar vi balans, styrka och kondition vilket gör att risken för fall minskar men framförallt ger en stark kropp oss bättre möjligheter att klara vardagen och det höjer livskvaliteten, säger Jonna Kling Segrén, enhetschef, avdelning bad, Umeå kommun.

Att erbjuda seniorer ett brett utbud på träningsaktiviteter är en del av Umeå kommuns satsning på att öka den fysiska aktiviteten hos personer som är 65 år och äldre. Satsningen sker i samarbete med Korpen Umeå och Västerbottens läns landsting samt friidrottsföreningarna Jalles TC, Sandviks IK och Umedalens IF. All träning går att anpassa efter förmåga, med eller utan hjälpmedel.

Mer information:

Jonna Kling Segrén
enhetschef, avdelning bad
Umeå kommun
070-579 55 55
jonna.segren@umea.se

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Under hela 2018 har den som är 75 år eller äldre möjlighet att träna gratis på Storsjöhallen, Navet och Sävar simhall. Erbjudandet är en del av Umeå kommuns satsning på ökad fysisk aktivitet hos äldre.

Läs vidare »

Flera åtgärder för att förbättra luft- och vattenkvaliteten i Navet

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 14:29 CET

För att förbättra både luft- och vattenkvalitén i Navet har flera åtgärder vidtagits, bland annat har tropikfläktar installerats. Om ett par veckor görs en ny mätning för att se vilken effekt som åtgärderna gett.

Navet följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:2) som gäller alla bad i Sverige. Tre gånger per dag genomförs kontrollmätningar i varje bassäng och en gång i månaden skickas en utökad kontroll till ett ackrediterat laboratorium. Just nu reviderar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden vilka beräknas vara klara under 2018. Där diskuteras ett förslag om riktlinjer på 200–500 mikrogram trikloramin, vilket är en gas som kan irritera ögon och andningsvägarnas slemhinnor. Mätningar visar att Navet ligger på 320 mikrogram men trots detta upplever vissa simmare som vistas ofta i bassängen obehag och för att komma till rätta med detta har flera åtgärder vidtagits.

Tropikfläktar ska förbättra luftkvaliteten

Sedan årsskiftet finns så kallade tropikfläktar installerade i taket ovanför 50-metersbassängen i Navet. De förflyttar luften ner mot vattenytan och ökar på så sätt luftombytet närmast vattenytan. Vi kommer att fortsätta optimera ventilationen på Navet tillsammans med våra leverantörer fram till att ventilationen ger den effekt vi vill ha.

Fler åtgärder som genomförts:

 • pH-värdet har justerats upp för att minska risken att trikloramin bildas.
 • Alkaliniteten har höjts vid de sandfilter som renar bassängerna samtidigt som flockningen ökats för att binda och filtrera bort mer smuts i sandfiltren.
 • Solskydd har installerats längs hela långsidan av 50-metersbassängen, de ska stöta bort direkt solljus och ta bort den ljusreflektion som annars blir på ytan. Med solskydden minskas den yttre påverkan som varit på uppvärmningen av lokalen och bidrar till att luftklimatet blir bättre.
 • Vi fortsätter att uppmana våra badgäster att tvätta sig ordentligt innan bad. Dålig hygien är en faktor som försämrar vattnet och luften i och kring bassängerna.

– Om ett par veckor, när belastningen återgått till det normala efter jullovet, gör vi en ny mätning av luft- och vattenkvalitet för att se vilken effekt de här åtgärderna gett. Utifrån det tar vi beslut om vi behöver genomföra ytterligare åtgärder, säger Lars-Olof Uhlin, enhetschef Navet.

Mer information:

Lars-Olof Uhlin
enhetschef
Navet
Umeå kommun
090-16 40 91
070-328 10 13
larsolov.uhlin@umea.se

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

För att förbättra både luft- och vattenkvalitén i Navet har flera åtgärder vidtagits, bland annat har tropikfläktar installerats. Om ett par veckor görs en ny mätning för att se vilken effekt som åtgärderna gett.

Läs vidare »

Larm säkrar rent badvatten

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 09:45 CET

Den senaste tidens larm om läckage i ett slutet rum med teknisk utrustning visar att larmkedjan fungerar väl, men besökarna har tyvärr drabbats även om det varit kortare avbrott. Nu pågår ett intensivt arbete för att åtgärda bekymren med denna utrustning som garanterar att Navets besökare alltid kan bada i rent vatten.


- Vi har egen produktion av Natriumhypoklorit för att desinfektera badvattnet och samtidigt göra det så miljövänligt som möjligt. Det är en komplicerad process i en avancerad teknisk utrustning som ska ha en så hög grad av säkerhet som möjligt. Vid de två larmen har endast mycket låga halter av gas registrerats, men vi tar detta på största allvar för att alltid kunna säkra rent badvatten för våra besökare, säger Lars-Olof Uhlin, enhetschef på Navet.

 - Givarna som ska registrera gas i utrustningen är kalibrerade för att larma vid mycket låga halter, dvs runt 5 ppm (miljondelar). Det rum där apparaten står uppställd är avskild från all annan ventilation samt står under konstant undertryck. När gashalten har stigit har gasen alltså aldrig kunnat lämna rummet, så besökarna har aldrig varit utsatta för gasen men vi beklagar det besvär som de två larmen har orsakat, fortsätter Lars-Olof Uhlin.

Navets tekniska utrusning som producerar Natriumhypoklorit har en process där vanligt salt (Natriumklorit) och vatten via en elektrolys binds om till just Natriumhypoklorit. När saltets beståndsdelar är separerade från varandra är kloret i sin rena form just gas. Det är denna separation, och sedermera ombindning tillsammans med en hydroxidjon (OH`) och den brukslösning av just Natriumhypoklorit som Navet använder. Detta tar endast några få sekunder och utrustningen för det här har flera av varandra oberoende och via varandra förreglade larm och övervakande givare. Skulle bara en av dessa visa på ett felaktigt värde stänger maskinen av och hela processen upphör, allt för att skapa en så hög grad av så kallad ”redundant säkerhet” som möjligt.

Genom att maskinen står i ett slutet rum är säkerheten ännu större. Gasen är tyngre än vanlig luft och eftersom det är konstant undertryck i maskinen har gasen inte kunnat vandra uppåt i huset. Dessutom stängs tilluften i detta rum av när larmet går och en helt dedikerad frånluftsfläkt aktiveras. Denna fläkt har som enda uppgift att ventilera rummet vid eventuellal klorgaslarm.

Mer information:
Lars-Olof Uhlin
Enhetschef, Navet
070-328 10 13
larsolov.uhlin@umea.se

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Den senaste tidens larm om läckage i ett slutet rum med teknisk utrustning visar att larmkedjan fungerar väl, men besökarna har tyvärr drabbats även om det varit kortare avbrott. Nu pågår ett intensivt arbete för att åtgärda bekymren med denna utrustning som garanterar att Navets besökare alltid kan bada i rent vatten.

Läs vidare »

Tuff vattenhelg på Navet

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:30 CET

Helgen 3-4 december kan den som vill utmana sig lite extra testa vattenträning i helt nya former. Det blir vattentriathlon och vattenrock till livemusik med Chicks & Licks. Tuff träning till tuff musik!

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Avdelningschef fritid bad
 • Umeå kommun
 • pahptrbeikcp.sgbamxauepalscfsoqrn@wdumjgeapr.sohetf
 • 090-16 16 45
 • 070-296 22 98

Om Umeå kommuns bad

Umeås mest tillgängliga erbjudande för bad, träning och välbefinnande!

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Adress

 • Umeå kommuns bad
 • Umeå kommun, Skolgatan 31A
 • 901 84 Umeå
 • Sweden