Media-no-image
Luwhyilxzegbeebsnuxi Umfhg6emhealii0bsrqn

Invigning av Umeås nya avloppsreningsverk

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 09:31 CEST

Den 22 oktober klockan 12.30 är det äntligen dags att inviga Umeås avloppsreningsverk. Anläggningen är en av Umeås mest komplicerade infrastrukturprojekt och har under hela byggtiden har ca 30 000 kubik vatten per dygn renats vid reningsverket.

Utbyggnaden och om- och tillbyggnationerna av reningsverket möjliggör en fortsatt expansion av Umeå. Vi är stolta och glada över att få bjuda in till ett toppmodernt reningsverk. Projektet har pågått från 2009 och kostat cirka 500 miljoner. Bygget av avloppsreningsverket startade 2012.

Under hösten har anläggningen även blivit nominerad till årets miljöpris vid Betonggalan. Betonggalan hålls den 19:e november.

Invigningen förrättas av UMEVAs styrelseordförande Per-Erik Johansson

Representanter för media inbjuds till ovan nämnd invigning.

Övriga talare under invigningen är:

 • -Christina Odlander Jutterström – Ordförande WaterAid
 • -Tomas Blomqvist – VD UMEVA
 • -Anna Carlsson – Projektchef ÖN2050
 • -Leif Georgsson – Arbetschef PEAB

Media har möjlighet att intervju talarna och representanter för UMEVA klockan 13.30 samt en rundtur i det nya reningsverket.

Tid: 12.30 – 13.30(Förste talare kliver upp i talarstolen 12.30)
Datum: 2015-09-18
Plats: UMEVAs kontor Ön (Övägen 37)

Övrigt som händer under invigningen:

 • Under invigningen kommer en gåva att överräckas från UMEVA till organisationen WaterAid
 • Boksläpp för boken vattenspeglingar, en bok om Umeås vatten- och avlopps-historia
 • Utställning om bygget samt om vatten och avloppshistorien i Umeå

Efter invigningen

Lördagen den 17 oktober hålls öppet hus för allmänheten vid reningsverket

Efter invigningen är det möjligt för media att kostnadsfritt få bilder och film från invigningen. Förbeställning eller frågor skickas till johan.sjodin@umeva.se

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

​Den 22 oktober klockan 12.30 är det äntligen dags att inviga Umeås avloppsrenings-verk. Anläggningen är en av Umeås mest komplicerade infrastrukturprojekt och har under hela byggtiden har 35 000 kubik vatten per dygn renats vid reningsverket. Media är inbjudna att delta och följa invigningen.

Läs vidare »
Hd6q5fmje0nsx1jkdxuy
Fulkm7qz24dmuiqs79pr Umfhg6emhealii0bsrqn

Stadsledningen för Xi´an besökte UMEVA

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 15:30 CEST

Media-no-image
Luwhyilxzegbeebsnuxi Umfhg6emhealii0bsrqn

Stadsledningen för Xi´an besöker UMEVA

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 13:46 CEST

Fredagen den 18 september besöker stadsledningen från den kinesiska staden Xi´an UMEVA. Media är välkomna att träffa besökare från Xi´an kl 11.45 vid UMEVAs kontor på Ön.

Xi’an och UMEVA har, sedan första mötet 2007, utbytt kunskaper om hur vi kan utveckla långsiktigt hållbara miljösystem och engagera medborgarna för att skapa en god livsmiljö. Utbytet har skett i SIDA-finansierade projekt. Nu vill stadsledningen i Xi’an fortsätta, fördjupa och utveckla arbetet med UMEVA.

– Vi är mycket stolta över samarbetet med Xi’an, säger Tomas Blomqvist, VD för UMEVA. Internationellt anses Sverige vara ett av de främsta länderna när det gäller miljöteknik. Xi’an är en av Kinas främsta städer, historiskt och i nutid, där man satsar stort på rymdforskning, kultur och miljö. Det är ju fantastiskt att man vill lära av oss och i gengäld får vi förståelse för ett annat samhälles utmaningar, fortsätter Tomas Blomqvist.

Ett av syftena med deras besök är att utveckla samarbetet med UMEVA om kommunikation med medborgare för att på ett effektivt sätt kunna implementera miljötänkandet. Umeås framgångsrika kommunikationskoncept genom t ex skolinformation tilltalar kineserna då det borgar för ett framtida hållbart samhälle.

– UMEVA har efterfrågade kunskaper inom integrerade miljösystem och kommunikationsstrategier för attityd- och beteendeförändring. berättar Tomas Blomqvist. Projektet kommer att hjälpa till att förbättra levnadsstandarden och miljön för invånarna Xi’an. Arbetet kommer bland annat bestå av studiebesök, öppna seminarium, utbyte av kommunikationsmaterial och regelbundna kundundersökningar avslutar Tomas Blomqvist.

Representanter för media hälsas välkomna att träffa, prata och intervjua personal från UMEVA och från Xi´an:s stadsledning kl 11.45 den 18 september vid UMEVAs kontor på ön.

Tid: 11.45

Datum: 2015-09-18

Plats: UMEVAs kontor Ön (Övägen 37)

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Läs vidare »
Vc0wyyy5d4hoy4bvhonx
Umfhg6emhealii0bsrqn

Välkommen att idag delta i provtagningen till Sveriges godaste kranvatten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 08:50 CEST

Idag klockan 11:50 tar UMEVA tillsammans med klass 6 vid Linbommans skola ett vattenprov till regionfinalen i Luleå. Välkommen att delta när vattenprovet tas vid Linblommans skola. Tid: 11.50 Datum: 2015-09-14 Plats: Linblommans skola, Sönkmyrvägen 20

Sqjd2naxkymitvbmbvfm

Textilbehållare för insamling på alla återvinningscentraler

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 11:13 CEST

UMEVA (Umeå vatten och Avfall AB) vill att det ska vara enkelt att lämna textilier och kläder till återanvändning och återvinning. Genom ett samarbete med Myrorna står nu textilbehållare på alla återvinningscentraler i kommunen.

Vahev7bdvl78rywhe4qk
V9lwmrmoadf29ctrrfq7qw Kewq3uvq4rkrhj4cjm1z

Umeås dricksvatten extra säkert med UV-ljus

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 08:00 CEST

Ett av UMEVAs viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får ett rent och hälsosamt dricksvatten. I över 100 år har Vindelälvsåsen gett oss grundvatten av yppersta kvalitet. För att förebygga eventuella problem i dricksvattnet har UV-ljus monterats in som skyddsbarriär vid Forslunda Vattenverk.

Lrfzxfkrvriygtrzw67r

Tre nya byggnader när Gimonäs återvinningscentral byggs om

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 14:37 CEST

För att få större fokus på återbruk av saker och mindre risk för farligt avfall bland det övriga avfallet bygger UMEVA om Gimonäs återvinningscentral. Besökare märker redan nu att grävskopor och avspärrningar ger dem något begränsad framkomlighet när de lämnar sitt avfall.

Media-no-image
Umfhg6emhealii0bsrqn Kewq3uvq4rkrhj4cjm1z

Samarbete och förberedelser för Holmöns vatten

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 08:30 CEST

Inför sommarsäsongen 2015 har UMEVA samarbetat med olika aktörer på Holmön, i syfte att minska störningar i dricksvattenförsörjningen. Tillsammans skapas förutsättningar och rutiner för en säker vattenförsörjning på Holmön.

Per Grünhagen, VA chef vid UMEVA, berättar att det är flera pusselbitar som har arbetats med under vintern:

­­‑ Vi har arbetat med att anpassa pumpar, kranar och driftövervakning för att effektivt kunna styra vattenförsörjningen. Vi har haft mycket god hjälp och dialog med våra kunder på, som kommit med många förslag och önskemål.

En av flera åtgärder är att vattenmätare som kan fjärravläsas kommer att installerats. Detta för att snabbare kunna upptäcka onormalt hög förbrukning, exempelvis vattenläckor. Detta skapar utrymme och möjligheter till flera olika handlingsalternativ.

Boende konsumtion

En viktig del är att tillsammans arbeta aktivt med att få boende att prioritera hur de använder vattnet under högsäsong.

– Vi har pratat och diskuterat mycket runt begreppet ansvarsfull vattenförbrukning, där vattnet i första hand ska prioriteras som livsmedel, säger Per Grünhagen. Något som vi har kommit överens om är att undvika att använda dricksvattnet till vattna gräsmattor och fylla upp badtunnor under högsäsong, berättar han vidare.

Några andra åtgärder är bland annat att i Norrfjärden finns det möjlighet för besökare att fylla vattendunkar eller vattenflaskor innan de åker över till Holmön. Det kommer även att sättas upp informationstavlor vid Norrfjärden och på Holmön för att påminna besökare om vattensituationen på ön. I Gästhamnen kommer Umeå Fritid att stänga av möjligheten för fritidsbåtar att fylla vattentankar. En av gästhamnarna där fritidsbåtar kan bunkra dricksvatten är Rovögerns gästhamn.

– En annan del som kan få stora konsekvenser på Holmön under högsäsong är till exempel läckande kranar eller toaletter, säger Per Grünhagen. Med årets förberedelser hoppas vi att besökare, sommarboende och bofasta får en fantastiskt bra sommar på Holmön, avslutar Per Grünhagen.

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Inför sommarsäsongen 2015 har UMEVA samarbetat med olika aktörer på Holmön, i syfte att minska störningar i dricksvattenförsörjningen. Tillsammans skapas förutsättningar och rutiner för en säker vattenförsörjning på Holmön.

Läs vidare »
Gwl1vp4qujfp6ols79ar

​Framtidens shopping i Umeå får Miljönär-märke

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 07:15 CET

Bästa sättet att bli rik på är genom att laga, låna och återanvända. Då sparar du både miljö och pengar och blir en Miljönär. Avfall Sveriges märkning ”Miljönär-vänlig” har målet att underlätta för medborgarna att hitta till framtidens shopping. Först ut att få märkningen i Umeå är Myrornas butik på Ersboda. Idag, måndag 9 mars, kl 14.00, överräcks utmärkelsen som vägleder till hållbar konsumtion.

Cq2y6avrtfvhybyln82l

En Miljökalender till umeborna från UMEVA

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:55 CET

​Inför 2015 har UMEVA gjort en Miljökalender till alla hushåll i Umeå kommun. Man hoppas att den ska hjälpa till att höja miljömedvetenheten och samtidigt fylla en praktisk funktion. Kalendern delas ut under helgen 29-30 nov, så håll utkik i brevlådan!

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • simone.andersson@umeva.se
 • 090-16 13 83
 • 0730-22 88 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • josnxshatsyxtfgkmfn.dmsjwdwxveodqwhjinty@umeva.sdve
 • 0705439662

 • Presskontakt
 • Informatör
 • kidmcauxvuaqmiimxwhlsvblkael.fvoalldxfvegeinccjh@ubyttgpmeva.shie
 • 090-16 14 56

Om Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

UMEVA - en naturlig förebild

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.