Sqjd2naxkymitvbmbvfm

Textilbehållare för insamling på alla återvinningscentraler

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 11:13 CEST

UMEVA (Umeå vatten och Avfall AB) vill att det ska vara enkelt att lämna textilier och kläder till återanvändning och återvinning. Genom ett samarbete med Myrorna står nu textilbehållare på alla återvinningscentraler i kommunen.

Vahev7bdvl78rywhe4qk
V9lwmrmoadf29ctrrfq7qw Kewq3uvq4rkrhj4cjm1z

Umeås dricksvatten extra säkert med UV-ljus

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 08:00 CEST

Ett av UMEVAs viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får ett rent och hälsosamt dricksvatten. I över 100 år har Vindelälvsåsen gett oss grundvatten av yppersta kvalitet. För att förebygga eventuella problem i dricksvattnet har UV-ljus monterats in som skyddsbarriär vid Forslunda Vattenverk.

Lrfzxfkrvriygtrzw67r

Tre nya byggnader när Gimonäs återvinningscentral byggs om

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 14:37 CEST

För att få större fokus på återbruk av saker och mindre risk för farligt avfall bland det övriga avfallet bygger UMEVA om Gimonäs återvinningscentral. Besökare märker redan nu att grävskopor och avspärrningar ger dem något begränsad framkomlighet när de lämnar sitt avfall.

Media-no-image
Umfhg6emhealii0bsrqn Kewq3uvq4rkrhj4cjm1z

Samarbete och förberedelser för Holmöns vatten

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 08:30 CEST

Inför sommarsäsongen 2015 har UMEVA samarbetat med olika aktörer på Holmön, i syfte att minska störningar i dricksvattenförsörjningen. Tillsammans skapas förutsättningar och rutiner för en säker vattenförsörjning på Holmön.

Per Grünhagen, VA chef vid UMEVA, berättar att det är flera pusselbitar som har arbetats med under vintern:

­­‑ Vi har arbetat med att anpassa pumpar, kranar och driftövervakning för att effektivt kunna styra vattenförsörjningen. Vi har haft mycket god hjälp och dialog med våra kunder på, som kommit med många förslag och önskemål.

En av flera åtgärder är att vattenmätare som kan fjärravläsas kommer att installerats. Detta för att snabbare kunna upptäcka onormalt hög förbrukning, exempelvis vattenläckor. Detta skapar utrymme och möjligheter till flera olika handlingsalternativ.

Boende konsumtion

En viktig del är att tillsammans arbeta aktivt med att få boende att prioritera hur de använder vattnet under högsäsong.

– Vi har pratat och diskuterat mycket runt begreppet ansvarsfull vattenförbrukning, där vattnet i första hand ska prioriteras som livsmedel, säger Per Grünhagen. Något som vi har kommit överens om är att undvika att använda dricksvattnet till vattna gräsmattor och fylla upp badtunnor under högsäsong, berättar han vidare.

Några andra åtgärder är bland annat att i Norrfjärden finns det möjlighet för besökare att fylla vattendunkar eller vattenflaskor innan de åker över till Holmön. Det kommer även att sättas upp informationstavlor vid Norrfjärden och på Holmön för att påminna besökare om vattensituationen på ön. I Gästhamnen kommer Umeå Fritid att stänga av möjligheten för fritidsbåtar att fylla vattentankar. En av gästhamnarna där fritidsbåtar kan bunkra dricksvatten är Rovögerns gästhamn.

– En annan del som kan få stora konsekvenser på Holmön under högsäsong är till exempel läckande kranar eller toaletter, säger Per Grünhagen. Med årets förberedelser hoppas vi att besökare, sommarboende och bofasta får en fantastiskt bra sommar på Holmön, avslutar Per Grünhagen.

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Inför sommarsäsongen 2015 har UMEVA samarbetat med olika aktörer på Holmön, i syfte att minska störningar i dricksvattenförsörjningen. Tillsammans skapas förutsättningar och rutiner för en säker vattenförsörjning på Holmön.

Läs vidare »
Gwl1vp4qujfp6ols79ar

​Framtidens shopping i Umeå får Miljönär-märke

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 07:15 CET

Bästa sättet att bli rik på är genom att laga, låna och återanvända. Då sparar du både miljö och pengar och blir en Miljönär. Avfall Sveriges märkning ”Miljönär-vänlig” har målet att underlätta för medborgarna att hitta till framtidens shopping. Först ut att få märkningen i Umeå är Myrornas butik på Ersboda. Idag, måndag 9 mars, kl 14.00, överräcks utmärkelsen som vägleder till hållbar konsumtion.

Cq2y6avrtfvhybyln82l

En Miljökalender till umeborna från UMEVA

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:55 CET

​Inför 2015 har UMEVA gjort en Miljökalender till alla hushåll i Umeå kommun. Man hoppas att den ska hjälpa till att höja miljömedvetenheten och samtidigt fylla en praktisk funktion. Kalendern delas ut under helgen 29-30 nov, så håll utkik i brevlådan!

Rx9n1ogcoyvrsarty5a7

Kadmium nog att förstöra Nydalasjön, Trehörningen och Stöcksjön

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 08:01 CET

​I morgon är det Världstoalettdagen – vad spolar du ner? 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett – i Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 52 ton skräp och stora mängder kemikalier i Umeås avlopp, bland annat 2,5 kg kadmium – som skulle vara nog för att förstöra Nydalasjön, Trehörningen och Stöcksjön!

Sq33yqqfcwkjequcqr9f

Skitgalleri på SF bio i Umeå 21-22 nov

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 14:12 CET

Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner 52 000 kg skräp i Umeås toaletter och dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten. Med hjälp av konst uppmärksammas detta i SF:s biofoajé till helgen.

K4o5fbyo14yorwssn0gg

HM Konungen får inblick i vatten- och avfallsteknik på UMEVA

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 08:56 CEST

Den här veckan kommer kung Carl XVI Gustaf till Umeå för ett två dagar långt besök i samband med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) teknikresa. UMEVA kommer att visa på den affärsmässiga potentialen i kunskaperna som ett samhällsnyttigt bolag besitter.

Cow3jktzskrh2pkwmnoz

Reningsverk på hjul. UMEVA börjar med miljövänligare slamtömning

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 14:19 CEST

Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer UMEVA från 2015 börja arbeta med slamavvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp i hela kommunen. I ett första skede kommer försöksverksamhet att påbörjas under hösten 2014 i Hössjö med omnejd. Det är 79 fastigheter som deltar i försöket.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • jusitpmone.afundrzdlerssonywnv@umeivgtva.sjoe
 • 090-16 13 83
 • 0730-22 88 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • johan.sjodin@umeva.se
 • 0705439662

 • Presskontakt
 • Informatör
 • pkgqdsmisrkaexel.ffgplihxialldjvdrisinttpxofervwbshh@uxwjwhdllmevjpjvafm.shrgqwkppiuzotse
 • 090-16 14 56

Om Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

UMEVA - en naturlig förebild

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.