Nar5i38hrrjjjdoccbkn

Tvätta bilen på macken istället för minskad miljöpåverkan

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 09:43 CEST

Den 26-27 april är det ”Stora Biltvättarhelgen” för att uppmuntra till att tvätta bilen rätt och därmed minska giftiga utsläpp i naturen. Enligt en undersökning* gjord av Svenskt Vatten nyligen tvättar 26 % av bilägarna i Sverige bilen på gatan (37 % av villaägarna). 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet och 2 av 3 har nära till en biltvätt. Umeborna är dock miljösmartare.

I1xmjsa4r1e5blbjvruw

Umeborna levererar prima energiråvara varje dag

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 09:35 CET

Imorgon, 22 mars, firas Världsvattendagen med tema Vatten & Energi. Två nödvändiga delar av människors vardag. Men få vet hur de på många sätt hänger ihop. Kanske tänker vi främst på vattenkraft som lokalt och globalt är en viktig källa till förnyelsebar energi? Ännu närmare till hands är ändå den energiråvara som umeborna själva levererar varje dag via avloppsledningarna.

Ahz8m7mheft5db6uysmw

Elever i Umeå utmanas i vattenkunskap

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 08:26 CET

Vatten är en icke-fråga för många vuxna. UMEVA, som är en del av den nationella satsningen Mitt Vatten, vill motverka att även nästa generation tar rent vatten för givet. Nu utmanar vi alla elever i årskurs 4-6 i Umeå i en nationell kretsloppstävling.

Gpvum7ckgf67vw9gztpr

Studenter lockas till framtidsbranscherna Vatten och Avfall

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 11:38 CET

Som i många andra branscher har UMEVAs rekryteringsbehov ökat de senaste åren. Såväl inom avfall och återvinning som inom vatten och avlopp. För att locka framtidens arbetskraft medverkar bolaget tillsammans med andra kommuners motsvarighet på studentmässorna i Luleå (LARV) och Umeå (UNIADEN) under januari.

Mszxu5kfnhrs27dm2016

Xi’an och Umeå - miljöteknikssamarbete med utvecklingspotential

Pressmeddelanden   •   2013-11-25 17:21 CET

Nu åker en delegation från Umeå åter till kinesiska Xi’an i det treåriga SIDA-projekt som städerna haft inom miljöteknik med fokus på vatten och avfall. Ett nytt område för ca 500 000 invånare, Chan Ba Ecological District, ska byggas och för att skapa en hållbar avfallshantering vill staden satsa på ett system liknande Umeås. Goda förhoppningar finns således för ett fortsatt samarbete.

Clyh3m9znn88ljkvdfic

Älska din toa - låt den slippa skräpet!

Pressmeddelanden   •   2013-11-18 12:58 CET

Världstoalettdagen, 19 nov, är nu officiell FN-dag. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten men har glömt att toaletten bara är till för kiss, bajs och toapapper. Under 2012 spolades 98 000 kg skräp (plus kemikalier) ner i Umeås toaletter! Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss en tankelek men för 2,5 miljarder människor en verklighet.

T25t4v6iyepfycmneylr

Mitt Vatten är ditt vatten!

Pressmeddelanden   •   2013-10-07 12:55 CEST

Vårt viktigaste livsmedel, vatten, finns varje dag i kranen hemma. När det har använts så renas det för att hålla våra bad- och fiskevatten friska. Trots att vattnet är så viktigt för oss är det i princip en "icke-fråga" och nu startar en kommunikationssatsning - Mitt Vatten - för att skapa ett personligt engagemang och öka medvetenheten i Sverige.

Nkqojc4tm0qxdffibooz

17 308 liter kranvatten har svalkat umeborna på torget i sommar

Pressmeddelanden   •   2013-09-30 10:58 CEST

I sommar har 17 308 liter vatten från dricksvattenpumpen på Rådhustorget släckt umebornas törst. Pumpen, som med sin design ska väcka tanken på hur vattensituationen är även i andra delar av vår värld, tas idag bort för vintervila på frostfritt ställe.

P0zoxelevcb8putubi9l

Umeå kommun i topp när det gäller avfallshantering

Pressmeddelanden   •   2013-07-08 12:00 CEST

Umeå kommun rankas som bästa kommun i Norrland och nionde bästa kommun i Sverige när det gäller avfallshantering. Det visar statistik som presenterats av branschorganisationen Avfall Sverige.

Media-no-image

Alla hushåll i kommunen har nu erbjudits matavfallssortering

Pressmeddelanden   •   2013-06-14 12:30 CEST

Den 1 juni inleddes sista etappen i arbetet med att införa separat utsortering av matavfall till alla fastighetsägare på kommunens landsbygd. I denna etapp är det 3 000 hushåll i byarna söder om Umeälven som får denna möjlighet till förändring i sophämtningen. I och med detta har samtliga fastighetsägare i kommunen möjlighet att sortera sitt matavfall.

I Umeå kommun är utsortering av matavfall inte ett krav, utan alla fastighetsägare ges en valmöjlighet. Man erbjuds tre alternativ, utsortering av matavfall i brunt kärl, hemkompostering samt att mot en miljöavgift fortsätta med blandat avfall i grönt kärl.

- Vi påbörjade arbetet med utsortering av matavfall hösten 2007 och har successivt betat av stadsdel för stadsdel, säger Bengt Ivan Lindgren, chef för sektionen Hushållsavfall på Umeva. I och med denna sista etapp har nu samtliga fastighetsägare i hela kommunen, såväl villaägare som ägare av flerfamiljsfastigheter, fått möjlighet att välja hur de vill hantera sitt matavfall.

Ser man till hela kommunen har ungefär 70 procent av villaägarna valt att återvinna matavfallet, antingen genom utsortering i bruna tunnan eller genom hemkompostering. Motsvarande siffra för ägare av flerfamiljshus är 60 procent. Vissa skillnader finns mellan tätort och landsbygd, på landsbygden är det större andel som väljer hemkompostering jämfört med i tätorter.

Under 2012 samlades det in ungefär 2 400 ton matavfall eller 21 kg per invånare. Under 2007, när vi påbörjade utbyggnaden av matavfallsutsortering, samlade vi in 365 ton. Målet i enlighet med kommunens avfallsplan är att 50 procent av hushållens matavfall i kommunen ska sorteras ut innan år 2020.

- Vi är jättenöjda med hur matavfallssorteringen sköts av våra kunder, fortsätter Bengt Ivan Lindgren. De plockanalyser vi har gjort visar att kvaliteten på matavfallet är bra och mängderna som samlas in ökar hela tiden. Tillsammans kommer vi att nå de mål som finns uppsatta! Men viktigast, ur både  ekonomisk och miljömässig synvinkel, är att äta upp det man köpt hem och därmed inte kasta något i onödan.

Ytterligare information, kontakta: 

Bengt Ivan Lindgren, sektionschef Hushållsavfall UMEVA, 090-16 15 07, 070-526 15 07

 


UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Den 1 juni inleddes sista etappen i arbetet med att införa separat utsortering av matavfall till alla fastighetsägare på kommunens landsbygd. I denna etapp är det 3 000 hushåll i byarna söder om Umeälven som får denna möjlighet till förändring i sophämtningen. I och med detta har samtliga fastighetsägare i kommunen möjlighet att sortera sitt matavfall.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informatör
  • simone.andersson@umeva.se
  • 090-16 13 83
  • 0730-22 88 50

  • Presskontakt
  • Funktionsledare Information
  • olle.hagberg@umeva.se
  • 090-16 14 56
  • 070-580 41 27

Om Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

UMEVA - en naturlig förebild

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.