Förbättrad vattenmiljö i Hörnefors

Pressmeddelande  •  2011-08-25 09:31 CEST

Sedan i slutet av juni är den nya utloppsledningen från Hörnefors reningsverk i bruk. Utloppsledningen har förlängts med 1 200 meter, vilket innebär att det renade avloppsvattnet nu förs längre ut i havet och ger en bättre vattenmiljö närmast land.

Den grunda viken vid Österfjärden har till viss del stillastående vatten, vilket är olämpligt vid ett utlopp från avloppsreningsverk. Med den förlängda utloppsledningen kommer således renat avloppsvatten inte att ligga kvar intill strandremsan.

Förlängningsarbetet gick till så att 400 meter ledning i taget viktades på land för att sedan matas ut flytande bit för bit. Först därefter fylldes den med vatten och sänktes ned till havsbotten. Arbetet utfördes av Svenska Tungdykargruppen och PEAB stod för entreprenaden.

Mellan 40-100 kubikmeter avloppsvatten flödar in till Hörnefors reningsverk varje timme för att renas. Den nya utloppsledningen, med en dimension på 500 mm, klarar 340 kubikmeter per timme. Reningsverkets ökade kapacitet ger därmed utrymme för en befolkningsökning.

 

För mer information, kontakta:

Kurt Knutsson, tf VA-chef, 090-16 14 66
Josefine Echeverri, vik Informatör, 090-16 14 56

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.