Startskott för säkrande av Umeås friska vatten

Pressmeddelande  •  2012-09-04 11:55 CEST

Ett rent och friskt vatten kanske ses som en självklarhet för många i vår stad, men det ligger en hel del jobb bakom! Ett väl fungerande reningsverk som renar avloppsvattnet från hela Umeå med omnejd är kanske en av de allra viktigaste bitarna i ett sådant pussel. Kapaciteten på Öns avloppsreningsverk har redan idag slagit i taket. Måndag den 3 september startade officiellt ett av Umeås största infrastrukturella projekt och UMEVAs största investering någonsin.

Igår, måndag 3 september, gick det officiella startskottet för byggnationerna av det nya avloppsreningsverket på Ön. UMEVAs styrelse, VD samt projektchef, fanns då på plats vid bygget som är budgeterat till 550 miljoner kronor.
– Efter två år av förberedelser är vi äntligen är vi igång med det konkreta byggandet, säger UMEVAs vd Tomas Blomqvist. Det gamla verket har renat Umeås vatten i 40 år och snart kommer det att kunna göra det minst lika länge till.

De hamrar och spikar och bygger ett verk
Ett stort område har markberetts och grävts ur där den nya byggnaden för bland annat grovrening och försedimentering ska stå klar om ett och ett halvt år. Funktionsmässigt blir det en anläggning med ökad kapacitet för att klara dagens och framtidens reningskrav och ger även en förbättrad arbetsmiljö för människorna som jobbar för Umeås rena vatten. Med spännande design och grästäckt tak kommer byggnaden dessutom pryda sin plats på det natursköna området Ön.

Det såväl syns som hörs att projektet är igång. Under v 35 påbörjades arbetet med att slå ner betongpelarna som ska bära upp hela byggnaden. Detta beräknas pågå fram till december i år. Under hösten kommer även upphandling för ”Etapp 2” med om- och tillbyggnationer av det befintliga verket påbörjas.

Tre kretslopp att sluta
UMEVA jobbar för att kunna sluta de tre kretsloppen för vatten, näring och energi på ett hållbart sätt. Anläggningens kapacitet ökas nu för att även i framtiden kunna säkra vårt friska vatten. Vår ambition är att det näringsrika slammet ska kunna användas som gödningsmedel i skog och mark. Dessutom kommer den biogas som bildas vid rötningen av slammet att kunna omvandlas till såväl värme som el för att reningsverket på sikt ska kunna producera lika mycket energi som det förbrukar.

Kontaktpersoner:
Tomas Blomqvist, vd UMEVA
090-16 14 93

Anna Carlsson, Projektchef Ön 2050, UMEVA
090-16 15 06

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.