Skip to main content

Ny UNDP-rapport: Lärdomar i arbetet mot hiv kan parera nya hälsohot

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 15:37 CET

Många av de metoder som används för att minska hiv-infektioner i Asien och Stillahavsområdet kan vara effektiva även för att hejda icke-smittsamma sjukdomar – som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar – men också andra hot mot utvecklingen, säger en ny UNDP-rapport.

Åtgärder mot hiv, som förutom de rent medicinska aspekterna också fokuserat på mer sektorövergripande faktorer – som lagreformer, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – har lett till en av de största framgångarna för millenniemålen i Asien och Stillahavsområdet.

Antalet nya hiv-infektioner i regionen har minskat med i genomsnitt 20 procent under de senaste tio åren. I fem länder - Indien, Myanmar, Nepal, Papua Nya Guinea och Thailand – där många människor lever med hiv, har  antalet nya infektioner minskat med över 50 procent.

Den nya rapporten ”A Post-2015 Development Agenda: Lessons from Governance of HIV Responses in Asia and the Pacific”, visar hur bättre politik och samhällsstyrning lett till framgångar också i bekämpningen av hiv samt beskriver hur dessa lärdomar kan användas för att också tackla andra utmaningar på hälsoområdet.

”Arbetet med hiv i Asien och Stillahavsområdet har framgångsrikt integrerat viktiga demokratiska samhällsprinciper i det som tidigare varit en traditionell fråga för hälsosektorn”, säger Haoliang Xu, chef för UNDP:s regionala avdelning för Asien och Stillahavsområdet.

Hiv-arbetet som modell för bekämpning av icke-smittsamma sjukdomar

Nya data visar att icke-smittsamma sjukdomar som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar numera är de främsta dödsorsakerna i Sydostasien, med nära 8 miljoner dödsfall. Antalet väntas dessutom öka med över 20 procent under de kommande tio åren.

“De effektiva strategierna för hiv-bekämpning i Asien och Stillahavsområdet har visat att fokus på lagstiftning och mänskliga rättigheter, samt på att marginaliserade människors behov uppmärksammas, kan bidra till att målen för mänsklig utveckling uppnås, säger Clifton Cortez, som ansvarar för UNDP:s arbete mot hiv i Bangkok. ”Vi tror att dessa lärdomar kan tillämpas för att minska hotet även från icke-smittsamma sjukdomar, och därmed undvika katastrofala effekter för mänsklig och ekonomisk utveckling i regionen”.

I rapporten granskas hur stärkt demokratisk samhällsstyrning lett till framgångar i bekämpningen av hiv. Minst 14 länder i regionen har tagit positiva rättsliga och politiska reformbeslut i samband med arbetet mot hiv. Dessa innefattar exempelvis avkriminalisering av samkönade relationer, borttagandet av reserestriktioner för människor som lever med smittan samt möjliggöra tillgång till billigare bromsmediciner (generika).


Enligt rapporten har effektiva åtgärder mot hiv också innefattat följande inslag av demokratisk samhällsstyrning:

  • Politiskt ledarskap har lagt grunden för framgången för nationella hiv-åtgärder och är nyckeln till hälso- och utvecklingsinsatser som främjar marginaliserade människors behov och rättigheter.
  • Decentralisering, i kombination med lokal demokrati, har förbättrat insatserna inom såväl politiken som själva programmen. Det krävs dock både politisk vilja, mandat och tillräckliga resurser för att de lokala myndigheterna ska kunna ta sitt ansvar.
  • Fokus på lagar, rättsväsende och brottsbekämpande myndigheter har varit avgörande för hiv-programmen, som syftar till att nå marginaliserade människor. Man har satsat på att juridiskt stärka de grupper som är stigmatiserade och vars beteende ofta kriminaliseras.
  • Rättvis handelspolitik – En viktig lärdom hiv-arbetet medfört är att hälso- och utvecklingsmål inte får ges mindre prioritet än handelsmålen, när länder fastställer den nationella politiken kring läkemedelspatent. Rapporten betonar att frihandelsavtal inte bör hindra länders förmåga att tillämpa lagar och politik som bäst passar deras utvecklingsbehov.
  • Deltagande – Civilsamhället har en viktig roll i arbetet. Människor som lever med hiv har spelat en central roll i påverkansarbetet genom att öka medvetenheten samt när det gäller att utforma policy och program samt uppföljning och utvärdering. 
  • Partnerskap mellan regeringar och privatsektorn kan bidra till att säkerställa företagens sociala ansvar i linje med de nationella målen för hälsa och utveckling.

Enligt rapporten kan arbetet mot icke-smittsamma sjukdomar dra stora lärdomar av insatserna mot hiv, såväl inom politiken som inom näringslivet och det civila samhället. För att effektivisera åtgärderna ytterligare, måste de också inkludera ett samspel mellan olika sektorer som juridik, handel och utbildning.

Rapporten understryker slutligen att dessa lärdomar även bör tillämpas för att prioritera övergripande utvecklingsfrågor, då 2015 närmar sig och en ny utvecklingsagenda tar form. Några av de utmaningar vi står inför idag inkluderar miljöförstöring, könsrelaterat våld, brist på allmän sjukvård samt negativa effekter av den väldiga urbana tillväxten i Asien. De demokratiska principerna för samhällsstyrning kan ha en enorm inverkan på en rad hälso- och utvecklingsmål.

Läs hela rapporten på engelska här.


FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.