Skip to main content

Vi är barnens röst i Almedalen

Nyhet   •   Jun 28, 2019 15:23 CEST

Foto: © UNICEF/Kyllerman

Almedalen är ett viktigt forum för vårt politiska påverkansarbete. Vi startar veckan med att medverka i ett seminarium om migration som anordnas av Migrationsverket. Samtalet kommer att fokusera på barns rättigheter i asylprocessen, med bakgrund av att barnkonventionen snart blir svensk lag. Vår utgångspunkt är att principen om barnets bästa och barns delaktighet ska få en tydligare ställning i migrationslagstiftningen.

Vi kommer också att medverka i ett par seminarier om våld mot barn, bland annat i ett seminarium tillsammans med BRIS och i ett annat som arrangeras av Expressen. I det sistnämnda medverkar bland andra även ansvarig minister för barnrättsfrågor, Åsa Lindhagen. Vi anser att alla former av våld mot barn ska förbjudas och vara straffbara enligt lag, precis som det är tydliggjort i barnkonventionen.

Likaså medverkar vi i ett seminarium om våldsutsatta barn i rättsprocesser. Vi vill se att en särskild straffbestämmelse införs i brottsbalken vad gäller våld mot barn.

Utbildning och en fungerande skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barn i utsatta livssituationer. Vi anser att ett ökat statligt ansvarstagande för ökad likvärdighet är en förutsättning och nödvändighet för att skolan ska kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Det kommer vi att lyfta i ett rundabordssamtal som anordnas av Maskrosbarn.

Frågan om företag och deras roll att stärka barns rättigheter diskuterar vi i en utfrågning anordnad av Veckans affärer. Det handlar om att företag bör ta ställning och vidta åtgärder för att förhindra att barns rättigheter kränks, samt investera i UNICEFs verksamhet för barn runt om i världen. Det sker i våra pågående företagssamarbeten, som vi gärna ser utvecklas och blir fler.

Våra möten i Almedalen ger oss värdefulla och viktiga inspel i vårt påverkans- och opinionsarbete, och vi ser som alltid fram emot givande och viktiga samtal med berörda kring hur barns rättigheter bättre kan tillgodoses och stärkas.

Följ oss gärna på Twitter och delta i diskussionerna och samtalet från Almedalen där.