Skip to main content

Global insats krävs för att skydda barn mot polio i Syrien, Irak och regionen

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2014 09:49 CEST

UNICEF och WHO presenterade igår en rapport om polio i Mellanöstern. Rapporten beskriver bland annat att 25 miljoner barn under fem år har vaccinerats, i sju länder, under 37 omgångar. Men fler insatser är kritiskt nödvändiga för att stoppa spridningen i Syrien, Irak och regionen.

Den första fasen av den största vaccinationskampanjen mot polio i Mellanösterns historia har nu avslutats.

– Trots stora utmaningar var den första omgången omfattande och snabb. Till stor del tack vare tusentals obesjungna hjältar – hälsoarbetare och frivilliga som under svåra och farliga förhållanden gjorde sitt allt för att nå barnen med poliovaccin, säger Maria Calivis, UNICEFs regionchef för Mellanöstern och Nordafrika.

Enligt rapporten har täckningen för vaccinering mot polio i Syrien minskat dramatiskt, från i genomsnitt 99 procent till 52 procent. Minst 60 procent av Syriens sjukhus har förstörts eller skadats, och mindre än en tredjedel av landets ambulanser fungerar i dagsläget. Utrustning för vaccinationer, servicefordon och utrustning för att upprätthålla kylkedjan har skadats, förstörts eller förlorats.

Rapporten framhåller följande anledningar till att polio åter upptäckts i Syrien efter 14 år: rutinvaccineringen har avbrutits, allvarliga skador på Syriens hälsoinfrastruktur, konstanta flyktingströmmar inom Syrien och över landets gränser, och att man inte lyckas vaccinera barn på grund av det pågående våldet.

Mer än 6,5 miljoner syriska barn är nu i stort behov av livräddande humanitär hjälp. 38 fall av polio har bekräftats (varav två i Irak) och 765 000 barn i Syrien lever i områden som är svåra att nå på grund av konflikt och restriktioner.

Det är inte omöjligt att utrota polio

Enligt rapporten är följande insatser kritiskt nödvändiga för att stoppa spridningen i regionen:

  • Obehindrat tillträde måste beviljas omedelbart till barn under fem år som är svåra att nå i Syrien
  • Hälsoarbetare måste garanteras säker färd och medicinska fordon och annan viktig utrustning för kylkedjan måste skyddas
  • Att höja medvetenheten om polio och behovet av att vaccinera alla barn under fem år i regionen flera gånger
  • Säkra finansiering för att genomföra upprepade vaccinationsomgångar innan slutet av 2014

– Vårt arbete är långt ifrån över, säger Maria Calivis, under de kommande månaderna måste vi nå ännu fler barn. Särskilt de som ännu inte har nåtts på grund av det osäkra läget.

Om UNICEF
UNICEF, världens största barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.