Skip to main content

UNICEF ger våldsutsatta barn en röst genom nytt dataspel

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2018 10:09 CET

I dataspelet ”Violence of Reality” som presenteras den 12 februari, får spelaren uppleva våld ur ett barns perspektiv. Det nya dataspelet är baserat på verkliga berättelser från barn med olika erfarenheter av våld i hemmet. Med spelet vill UNICEF Sverige uppmana regeringen att göra allt våld mot barn straffbart.

I dag skyddas barn från våldsamma scener i datorspel genom åldersgränser, men i verkligheten skyddas inte barn från allt våld i hemmet. Förbudet mot barnaga, som Sverige har haft i närmare 40 år, är inte tillräckligt då barn fortfarande utsätts för våld av sina närstående. Dataspelet ”Violence of Reality” är producerat för att visa ur barnets perspektiv hur det kan vara att växa upp och utsättas för våld inom familjen. Genom spelet vill UNICEF sprida kunskap om frågan och skapa påtryckningar mot ansvariga politiker.

– Varje dag utsätts tusentals barn för hot, övergrepp och kränkningar i Sverige. Vi har skapat ett spel som låter dig uppleva barnens verklighet och vi vill uppmärksamma att de i dag inte är skyddade från allt våld, säger Christina Heilborn, chefsjurist på UNICEF Sverige.

Inom ramen för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling, har varje land lovat att arbeta för att stoppa alla former av våld mot barn. Sverige har dessutom åtagit sig en ledarskapsroll i arbetet, som ett så kallat vägvisarland. En ny rapport från UNICEF Sverige visar hur lagens definition av våld mot barn är alltför snäv. I dag fokuserar lagstiftningen på det fysiska våldet, men forskning visar att barn far lika illa av att utsättas för psykisk misshandel, som att till exempel bli vittne till våld i hemmet.

– Vi anser att alla former av våld mot barn ska förbjudas och vara straffbart enligt lag. Så är det inte idag, trots att detta är tydliggjort i barnkonventionen. Det krävs därför lagändringar och en bättre samverkan mellan myndigheter för att barn ska få ett starkare rättsligt skydd, säger Christina Heilborn.

Spelet Violence of Reality går att spela på unicef.se och här finns också möjlighet att läsa UNICEFs rapport ”Vem skyddar mig från våld”? På unicef.se/stoppavaldmotbarn uppmuntras även besökare att skriva under för att göra allt våld mot barn straffbart. Underskrifterna kommer att presenteras för ansvariga politiker och beslutsfattare i Sverige.

Spela spelet, skriv under och ladda ned rapporten på www.unicef.se/stoppavaldmotbarn 

För ytterligare information, kontakta:

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige

0709-95 59 16 eller ingeborg.ekblom@unicef.se

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.