Unik Resurs och YASKAWA Nordic har tecknat samarbetsavtal

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 15:07 CEST

Yaskawa Nordic och Unik Resurs har nyligen tecknat ett samarbetsavtal för rekrytering av nya tjänster. Avtalet ska göra det lättare att hitta rätt kompetens så att Yaskawa kan stärka sin organisation och fortsätta att växa.

​Kvalet är avgjort!

Nyheter   •   Apr 11, 2018 11:12 CEST

Unik Resurs är som bekant stolt sponsor till FBC Kalmarsunds herrar och damer som båda nyligen kvalat mot högsta innebandyserien i landet, SSL.

Uniks konsult gjorde succé på internationella konferensen REA i England

Nyheter   •   Apr 06, 2018 09:05 CEST

​I samband med Renewable Energy Associations (REA) Organic Recycling-konferens som gick av stapeln den 15 mars 2018 i Dorking, England hade Unik Resurs egen konsult, Anders Wingqvist, bjudits in för att medverka.

Stolta sponsorer till FBC Kalmarsund

Nyheter   •   Mar 16, 2018 09:47 CET

Unik Resurs är stolta sponsorer till FBC Kalmarsund och vi håller nu tummarna för en lyckad säsong.

En annorlunda satsning tillsammans med Nordic Vehicle Conversion

Nyheter   •   Dec 07, 2017 13:47 CET

​Tillsammans med Nordic Vehicle Conversion görs just nu en ganska annorlunda satsning på en ny form av traineeprogram. Uniks roll är att vi föreslagit programmet, tagit fram profilen och hittat Emmy. Unik finns som en operativ mentor för stöttning vid behov parallellt med att hon under pågående traineeprogram är anställd hos oss på Unik.

Nordic Vehicle koncernen tecknar ramavtal med Unik Resurs.

Nyheter   •   Aug 08, 2017 14:04 CEST

Efter ett samarbete i olika uppdrag över tid så har Nordic Vehicle koncernen tecknat ett ramavtal med Unik Resurs rörande kompetensförsörjning där Unik är 1a valet av partner vid externt stöd rörande kompetensförsörjning.

Söderköpings kommun tog in interimschef under pågående rekrytering

Nyheter   •   Jul 17, 2017 08:43 CEST

Söderköpings kommun stod inför utmaningen med rekrytering av ny chef, se över organisationen samt en omstrukturering. Kommunen valde att kontakta Unik Resurs för en interimslösning där en konsult gick in och tillsammans med kommunen skapades de rätta förutsättningarna för den nya områdeschefen.

Skynda långsamt – Ta in interimlösning under rekryteringsarbetet

Nyheter   •   Apr 07, 2017 13:37 CEST

För att i lugn och ro hitta rätt person till tjänsten som kvalitetschef valde KL Industri att ta in en interimskonsult under rekryteringsperioden.

Scenkonstbolaget anlitar Unik Resurs för strategiska rekryteringar

Nyheter   •   Apr 06, 2017 13:18 CEST

Unik Resurs har fått i uppdrag av Scenkonstbolaget i Östergötland att rekrytera ett antal chefs- och specialisttjänster.

Aspirantprogram möjliggör Motala kommuns chefsförsörjning

Nyheter   •   Mar 27, 2017 16:42 CEST

Motala kommun har med hjälp av Unik Resurs genomfört ett aspirantprogram under perioden april 2016 till mars 2017 med 15 medarbetare. Syftet med programmet är att ge personer med rätt grundkompetens och drivkrafter möjlighet att söka chefsjobb för att trygga kommunens chefsförsörjning.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Jonas har lång erfarenhet inom rekryterings- och konsultbranschen och har med åren byggt upp stor erfarenhet och ett starkt... Visa mer

Om Unik Resurs i Sverige AB

– Rekryterings- och utvecklingspartner i med- och motgång

Rekryterings- & utvecklingspartner med öga för detaljer och stort engagemang!

Uniks kunder kan sitt jobb. Men livet som verksamhetsledare kräver ofta att du är tusenkonstnär. Kontroll över ekonomi, marknad, organisation och ledarskap är bara några av de uppgifter du förväntas klara. Lägg därtill arbetet med att i rekrytering & urval hitta rätt framtida medarbetare. Vi på UNIK står redo att stötta och avlasta våra kunder för ökad kvalitet och effektivitet i kundens egen verksamhet. Vår hjälp får våra kunders kunskaper att blomstra där de gör störst nytta och genom oss kan de bäst lämpade till varje uppdrag hitta sin nästa utmaning.

Unik Resurs idag…
Vår affärsidé är att, i med- och motgång, vara en komplett partner i rekryterings-, utvecklings- & avvecklingsfrågor hos kunder med höga krav inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning.

Unik är en långsiktig, personlig rekryterings- och utvecklingspartner som följer kunder och kandidater i både med- och motgång. Vår styrka ligger i våra unika nätverk och långsiktiga relationer, vår breda erfarenhet och kunskap om kundernas verksamhet och vårt personliga engagemang. Vi lägger mängder med energi, hjärta och kreativitet i de uppdrag vi åtar oss. Allt för att lösa våra kunders behov.

Vår främsta erfarenhet finns inom industri, kommun och landsting men våra metoder går att applicera i de flesta branscher – något våra kunder inom tjänstesektorn kan vittna om. Vi har kontor i Linköping, Norrköping och Karlskrona men våra tjänster är av det slaget att vi följer våra kunder över hela landet och många gånger också utomlands.

Välkommen till Unik Resurs – din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång!

Unik historik…
Unik Resurs är sprunget ur Industrikompetens och våra tjänster har därmed sin grund i industrins och den offentliga sektorns behov av en långsiktig, extern leverantör av rekryterings- och utvecklingstjänster att lita på i både med- och motgång.

Industrikompetens etablerades 1997 och fick av sina ägare, den östgötska industrin (se industrikompetens.se), i uppdrag att arbeta för kort- och långsiktig kompetensförsörjning till regionens industri. Ganska snart hade en rad tjänster utvecklats, varav speciellt några kan nämnas då de på sin tid var helt unika.

Bland annat etablerades ett strukturerat sätt för regionens industri att låna personal av varandra, med Industrikompetens som kvalitetssäkrare. Denna tjänst, personalförmedling, kom snabbt att bli populär och är fortfarande en viktig grundbult i Industrikompetens utbud. Efterfrågan var god och ur personalförmedlingen växte nästa tjänsteområde helt naturligt fram: Bemanning. Industrikompetens bemanning fokuserade fram till 2005 på kvalificerade tjänster inom verkstad och produktion såsom svetsare, CNC-operatörer, kvalificerade montörer etc. Parallellt med personalförmedlingen och bemanning utvecklades också en annan närbesläktad produkt – omställningsstödet. Industrikompetens nätverk och erfarenhet av personalförmedling och bemanning mellan regionens arbetsgivare gjorde dem till en utmärkt partner att nyttja då tiderna blev sämre och varslen ökade. Industrikompetens blev tidigt och är fortfarande en av regionens ledande aktörer inom samtliga dessa tre områden med tydligt fokus på kompetenser inom produktion och verkstad. Men efterfrågan av liknande tjänster spred sig även till andra kompetensområden och relativt snart fattade Industrikompetens ägare beslut om att lägga kraft på att starta Unik.

Unik Resurs startade 2005 som ett 100 procent ägt dotterbolag inom Industrikompetens. Uniks initiala fokus var att attrahera nyexaminerade från universitet och högskola till den östgötska industrin. Mycket snabbt vann vi våra kunders förtroende, tog höjd i våra uppdrag och breddade vår geografiska spridning. Dock gjorde den ökade komplexiteten i uppdragen på högre tjänstemanna- och chefsnivå att fokuset på nyexaminerade tappades, något som Industrikompetens ägare ogärna såg skulle ske. Detta medförde att Industrikompetens 2008 utvecklade och renodlade sina tjänster inom interimskonsulting, rekrytering av tjänstemän, specialister och chefer samt verksamhetsutveckling och outplacement i en fristående verksamhet; Unik Resurs.

Idag är Unik Resurs i Sverige AB ett fristående bolag som sysselsätter ca 100 konsulter. Vi verkar över hela landet med utgångspunkt från våra kontor i Linköping, Norrköping och Karlskrona. Det sistnämnda där vi verkar tillsammans med vår partner Arbetsgivarringen.

Nyfiken på mer?
Kontakta oss gärna för ett personligt möte…

Adress

  • Unik Resurs i Sverige AB
  • Skyttegatan 2
  • 582 30 Linköping
  • Vår hemsida