Skip to main content

Utvecklar organisationen med MAP och stöd av Unik Resurs

Nyhet   •   Maj 09, 2016 16:16 CEST

Kristina Lind, Unik Resurs

Enheten Processtöd Ekonomi och lön inom Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun valde att ta stöd av Unik och vårt testverktyg MAP för att jobba med organisationsutveckling av sin enhet. Med utgångspunkt från femfaktormodellen i MAP och medarbetarnas personliga egenskaper kopplat till förändringsarbete jobbades det med reflektioner utifrån de egenskaper gruppen besitter tillsammans.

- Alltid intressant och lärorikt att på ett tydligt sätt se hur vi som grupp ser ut med våra egenskaper och samtidigt reflektera över hur vi på ett ännu bättre sätt kan dra nytta av dessa framöver, säger Elisabeth Hoffren, Administrativ chef.

Produktansvarig Kristina Lind hos Unik Resurs är nöjd över hur väl MAP fungerar som stöd vid såväl rekryteringar som vid organisationsutveckling.

- MAP är ett bra verktyg som på ett tydligt sätt synliggör kompetenserna och hur vi ur ett organisationsutvecklingsperspektiv fångar upp dessa. Det utgör ett mycket bra stöd både i grupp och för enskilda medarbetare, avslutar Kristina Lind.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy